apr 062006
 

Jeg var til stede på Petersplassen både søndag kveld, kl 21.37 – nøyaktig da pave Johannes Paul døde for et år siden, og mandag kveld kl 17.30, da det ble feiret requiem-/minnemesse for ham. Søndag kveld ble det opplyst at 100.000 mennesker var til stede, og mandag ca halvparten så mange.

Pave Benedikt holdt en tale ved begge anledninger, og i messen mandagskvelden tok han utgangspunkt i evangelieteksten fra Johannes 19,25-30. Det var spesielt v. 26 og 27 han tok frem i talen: ” Da Jesus så sin mor og ved siden av henne den disippel han hadde kjær, sa han til sin mor: Kvinne, det er din sønn. Deretter sa han til disippelen: Det er din mor. Fra den stund tok disippelen henne hjem til seg.”

Disse versene hadde vært ekstra kjære for pave Johannes Paul, og han knyttet mye av sin Maria-kjærlighet til akkurat den teksten. Hele pave Benedikts preken kan leses (på engelsk) “HER”:/blog/fil/06_requiem_jp2.htm

  One Response to “Minnemesse for Johannes Paul II”

 1. Pave Johannes Paul II var den fremste pave i moderne tid. Vi ber for ham, og håper at han snart blir
  saligkåret av hans efterfølger, pave Benedict XXVI. Hans saligkåringsdag og messe blir en festdag for alle
  troende katolikker i alle land.
  Fred være med deg, du kjempe og frigjører for alle mennesker av et godt hjerte.
  Den hellige ånd være med deg !
  For alle med Jesus i sitt hjerte, har du betydd enormt mye.
  Alle katolikker sørger fremdeles over din bortgang, men minnes deg med ære og høytidelig fromhet.
  Gud være med deg, vår store pave

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(obligatorisk)

(obligatorisk)