mai 272006
 

Siden jeg selv er prest, finner jeg det interessant å peke på pavens hovedpoenger i prekenen ved ordinasjonen av 15 prester i Roma – på årets kallsdag, 7. mai. Han begynner og avslutter prekenen slik:

Kjære ordinander
I dag, kjære venner, når dere skal introduseres som hyrder i tjeneste for den stor Hyrden, Jesus Kristus, gjennom ordinasjonens sakrament, er det Herren selv, gjennom evangeliet, som snakker om å tjene Guds hjord. Hyrdebildet kommer fra gamle tider. I Midtøsten kunne kongene den gangen kalle seg selv hyrder for sitt folk. Moses og David, før de ble kalt til å bli ledere og hyrder for Guds folk, var selv hyrder med egne saueflokker …..

Jesus forkynner nå at hans time er kommet. At han selv er den gode hyrden som viser Guds omsorg for sin skapning, han samler menneskene og leder dem til mat og vann. Peter, som den oppstandne Herre ber om å gjete sauene, til å bli en hyrde med ham og for ham, beskriver Jesus som (archipoimen) ‘hovedhyrden’ (1. Peter 5:4), og med det mener han at det bare er mulig å bli hyrde for Jesu Kristi hjord gjennom ham og i nært samarbeid med ham.

I ordinasjonens sakrament dette poenget veldig tydelig: Gjennom sakramentet blir presten fullstendig innpodet i Kristus, slik at ved å starte fra ham og handle på hans vegne, kan han utføre i kommunion med ham Jesu egen tjeneste, han som er den eneste hyrden. Han som Gud, som er blitt menneske, ønsker skal være vår hyrde. ….

… Den gamle kirken oppdaget bildet av en hyrde som bærer et lam på sine skuldre. Slike bilder kan kanskje være bilder av idylliske drømmer om et liv på landet som fascinerte mennesker den gangen. Men for kristne ble dette bildet, i all sin naturlighet, bildet av ham som følger oss, til og med i vår ‘ørken’ og forvirring; bildet av ham som tok på sine skuldre de fortapte, som er oss mennesker, og bar dem hjem.

Det har blitt bildet av den sanne hyrden, Jesus Kristus. La oss overgi oss til ham. Vi overgir dere, kjære brødre, på en spesiell måte akkurat nå, slik at han kan lede dere og bære dere gjennom hele livet; slik at han kan hjelpe dere til å bli, gjennom ham og med ham, gode hyrder for hans hjord. Amen.

Hele prekenen kan leses her.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(obligatorisk)

(obligatorisk)