okt 212006
 

Jesus kalte disiplene til seg og sa: “Dere vet at de som regnes for å være folkenes fyrster, er herrer over dem, og deres mektige menn hersker over dem med makt. Men slik er det ikke blant dere. Den som vil være stor blant dere, skal være alles tjener, og den som vil være den fremste blant dere, skal være alles trell. For Menneskesønnen er ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange.” Markus 10

Det er 29. søndag i kirkeåret i morgen og tekstene handler ganske tydelig om Jesus som den ydmyke tjener, som gir seg selv for oss. Det er også misjonssøndag i morgen, så vekten legges også på hvordan vi kan bringe dette gode budskapet ut, og hvordan vi selv kan gi våre liv for andre.

Se alle søndagens TEKSTER og BØNNER.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(obligatorisk)

(obligatorisk)