des 122006
 

Stavanger Aftenblad har i dag en interessant artikkel (som også er lagt ut på web) om Kårstø industriområde, rett nord for Boknafjorden, og tett ved hovedveien mellom Stavanger og Bergen. Jeg nevner denne artikkelen til glede for folk fra andre deler av landet, sjøl om det er et uvanlig emne for min blogg.


Kårstø blei åpna i 1985 og er nå inne i en langvarig moderniseringsprosess, slik at anlegget skal kunne brukes i 30 år til. I Aftenbladet kan vi lese:

Norges viktigaste industrianlegg blir Kårstø ofte kalla. Kårstø er også Europas største utskipingshamn for propan og andre flytande gassar.

Gjennom anlegget passerar ein tredel av heile den norske gasseksporten. Dette er energimengder som tilsvarar nær tre gonger den norske vannkraftproduksjonen.

… Tørrgasseksporten i røyr har ein årleg verdi på ca 40 milliardar kroner. Våtgass og lettolje, ca 25 milliardar kroner.

LES ARTIKKELEN I AFTENBLADET HER
.

  One Response to “Milliardmeieri på Kårstø”

  1. Då vil eg minna om landanlegget på Aukra. Der kjem gassen frå Snøkvit i land, største gassfeltet på norsk sokkel. Verdas lengste undersjøiske gassrøyr går frå Aukra på Nordmøre til sørspissen av England. Denne gassleidingen heiter Ormen Lange og berre den er verdt 66 milliardar kroner.
    Traseen til Ormen Lange er stukken ut av ein kar som sit og jobbar på Statoil sitt kontor på Forus. Under dette arbeidet fann han fleire store felt med korallrev som han har lagt røyret utanom.
    Ormen Lange skal forsyna England med gass i minst 40 år.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(obligatorisk)

(obligatorisk)