feb 012007
 

Jeg fikk en mail fra en norsk blogger som jeg noen ganger leser og som noen ganger leser mine sider. Hun skrev om en nokså fersk debatt på flere norske blogger om den såkalte Jesuitteden.

Det er en skummel ed som faktisk ikke fins, og etter snart 13 år som katolikk hadde jeg aldri hørt om den, før nå i dag. Men dette bekymrer visst ikke de som mener at denne eden likevel fins, og som tror at jesuitter og andre katolikker har som hovedmål for sitt liv å angripe og ødelegge for protestantene, som er de sanne kirstne.

Ignasiansk spiritualitet, retrett og meditasjon, fins derimot, og tydeligvis opplever noen det truende at protestanter blir beriket av en slik katolsk sak.

Jeg skrev nettopp et lite svar på Jan Aage Torps blog:
Du husker meg kanskje fra Blindern for over 25 år siden, da vi var sammen i en bønnegruppe i Oslo Kristelige Studentlag?

Jeg syns nok det hadde vært mer fornuftig å ignorere disse gamle og falske ryktene om jesuittene. Det har faktisk ingen ting med dagens jesuitter eller katolske kirke å gjøre. Absolutt ingen ting.

Ønsker man å lære hva jesuittene virkelig er, kan man f.eks. se på denne svært innholdsrike siden hos Wikipedia.

  One Response to “Jesuitteden ???”

  1. Det er litt artig også med jesuitteden. Vi som er katolikker, og har vokset opp med å høre slike ting fra pinsevennene, nikker idag gjenkjennende.
    Mine venner derimot, som er pinsevenner, har av merkelige grunner blitt så interessert i den katolske Kirken, at de studerer jomfru Maria og jesuittene til den store gullmedalje. Når kunnskapene kommer på plass, blir det hele nokså ufarlig. Jeg må imidlertid advare litt overfor mine venner pinsevennene; mere kunnskaper om katolikkene kan være farlig for dere. Kanskje dere blir katolikker.

    Jan Åge Torp synes jeg er super kar. Hans hang til foreldet syn på jesuittene, vil han sikkert riste av seg med litt mere kunnskap. Vi som er kristne må stå sammen i disse tider. Disse gamle feider, som alle parter har deltatt i, er å synde mot Gud, og det må vi prøve å la være,,,,,,,,,

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(obligatorisk)

(obligatorisk)