feb 022007
 

Jeg har i går kveld og i dag lest en del sider på internett som jeg sjelden besøker: Svært sterke, urimelige og usaklige angrep på Den katolske kirke.

En post på kristenblogg.no går langt over grensen, når de bl.a. skriver:

Den Katolske Kirke – en kristen kirke eller ondskapens verk?
Menighetene i dag går gjerne inn i økumenisk samarbeid med den Katolske Kirke. Er dette egentlig smart? For å finne svar på dette må vi se på læren til den Katolske Kirke og se om den er kristen eller ikke. Hvis den ikke er kristen så er det økumeniske samarbeidet en katastrofe. ….
Og forkynn det rette evangelium til deres katolske venner så de kan komme til frelse ved Jesus Kristus! Forkynn at det ikke er noen annen måte å komme til Himmelen enn ved Jesus, at når man bytter ut Jesus med et ubibelsk religiøst system, da kan det ende galt! Jeg sier ikke at alle katolikker går fortapt, for det er absolutt ikke min jobb å dømme det. Men hvis man er en ordentlig katolikk som tror på den Katolske lære så tror man ikke på Bibelens Jesus.

Teksten over er nok for grov til å tas alvorlig, men også Jan Aage Torp bikker over grensen når han skriver:
Mary Ann Collins var nonne, men det var vanskelig for henne å kjenne Jesus. Da hun forlot den katolske kirke og gjorde Jesus til Herre i sitt liv, ble alt forandret.
…Wagner utga historien om hennes liv på sitt eget forlag. Boken “Freedom from Catholicism” (2002 Wagner Publications) gir et sterkt innblikk i hvilke krefter hun måtte kjempe med for å oppleve friheten i Jesus Kristus.

Dette antyder jo ganske tydelig at katolikker ikke har Jesus som Herre i sitt liv, og at Den katolske kirke aktivt hindret denne kvinnen å bli protestant. I et lite innlegg i pastor Torps blog skrev jeg derfor:

Det fins mennesker som beveger seg begge veier mellom katolikker og protestanter; selv var jeg lutheraner til jeg var 38 år, så ble jeg katolikk og er nå katolsk prest. Det viktigste når man driver slikt arbeid er vel å gjøre det i sannhet og kjærlighet.

En nokså kjent gruppe som arbeider for å hjelpe protestanter (helst pastorer) som ønsker å bli katolikker, er Coming Home Network; der opplever jeg at det både er kjærlighet til Jesus og til medkristne i andre leirer. Besøk gjerne: http://www.chnetwork.org/

  10 Responses to “Overgang fra protestant til katolikk eller motsatt”

 1. Jeg forstår ikke hva folk har så mye imot katolisismen. Det viktigste er jo at en brenner for Jesus. Det er dèt Gud bryr seg om, ikke om vi kaller oss lutheraner, evangelisk eller katolsk. Imidlertid har jeg ikke sansen for at katolikkene skal ha ett overhode; paven. jeg er også forundret over at katolikker mener at man kan be til helgener (da spes. jomfru Maria), og jeg ser ikke at dette har sin basis i bibelen. (dette kan du jo få lov til å “forsvare” om du føler for det). Men nok en gang; vårt personlige forhold til Jesus er det som teller mest.

  La oss heller ikke glemme det som står: Igjen står disse tre; tro, håp og kjærlighet. Men størst av alt er kjærligheten.

  Jeg tror på dialog de ulike menighetene imellom.

  Hilsen en skribent fra Kristenblogg ;)

 2. Om paven
  Det er viktig for katolikker at Jesus overdro ansvaret for Kirken til Peter og de andre apostlene. Dette er den bibelske begrunnelsen for at paven og biskopene er sentrale i den katolske kirke, siden de er direkte etterfølgere etter Peter og apostlene.

  Om helgeners forbønn
  Det er et bibelsk prinsipp at kristne ber for hverandre. Det er også bibelsk at livet ikke slutter når vi dør, men at vi lever evig. Derfor mener vi at vi også kan be Maria, og andre hellige som ikke lenger lever her på jorden, om forbønn.

 3. Om paven
  Impliserer ikke dette at den katolske kirke ser på lutheranske kirker som vill-ledende eller feil?

  om helgeners forbønn
  Interresant tankegang faktisk..må tenke litt på den, hehe

 4. Om biskopene (og paven)
  Det er korrekt at katolikker ser dette som viktig, og kanskje det mest alvorlige gjenstående problemet mellom katolikker og lutheranere (og andre protestnter). Vi ser det slik at protestantiske kirker mangler viktige ting i sin ordning og autoritetsstruktur – nemlig det opprinnelige bispe- og paveembedet. (Lutheranere har riktignok biskoper, men deres funksjon er veldig forskjellig fra den opprinnelige katolske og ortodokse.)

 5. Men den første menigheten med kristne hadde da ikke slike hierarkiske styringsstrukturer, som den katolske kirke har?..

 6. Ikke det?
  Er det ikke veldig tydelig i Apostlenes gjerninger at apostlene ledet menigheten, og at de etter hvert også ordinerte de første diakonene (et embede som katolikker fortsatt har?

  Står det ikke også at de etter hvert “la hender på flere”, at Paulus f.eks. ordinerte Timoteus til tilsynsmann=biskop?

 7. Jan Aage Torp blir en god katolikk når han får “litt” tid på seg. Det er mye katolsk over Torps forkynnelse, som enda sitter igjen i den norske folkesjel, ifra tiden før reformasjonen. Forøvrig hadde tidligere pinsevennene slike holdninger om katolikkene som sin “lære”. Idag skal man lete lenge før man finner en leder hos pinsevennene med slike oppfatninger. Det bør opprettes grupper der vi kan kommunisere med pinsevennene, og gjensidig fortelle hva vi står for.

 8. Det er trist når vi som kristne ikke lever i erkjennelsen av å se stykkevis og forstå stykkevis. Da ville vi kanskje nærme oss hverandre med litt større ydmykhet og heller sett etter hva vi kan lære av hverandre enn hva som skiller oss. Selv har jeg hatt stor glede av å lese en rekke katolske forfattere.
  Det vi dog må glede oss over er at det finnes en rekke brobyggere, og at “murene” kristne imellom generelt sett må sies å være lavere i dag enn for en del år tilbake.

 9. Det er mulig jeg var litt utydelig, men det er ikke min mening å skulle kapre Torp for den katolske Kirke. Han er selvfølgelig, i sin fulle rett til, i et fritt samfunn, å mene hva han vil om den katolske Kirke.

  Vi trenger folk som Torp, som forfekter de kristne verdier, i det sekulære samfunn. Både lutherske og katolske geistlige viser dessverre feighet overfor det sekulære mediesamfunn. Der har Torp flere ganger fremstått som et ideal, og viser at det er en kamp, på liv og død, å være kristen. Slik vet vi at det også var i de aller første kristne menigheter.

  Torp tør å forfeikte grunnleggende kristne verdier, selv om det sikkert koster ham mye.
  Hva angår den katolske Kirke, så vil ikke kritikken bli tatt alvorlig, i den grad den bygger på et feilaktig grunnlag. Torp, og andre kan kritisere jesuitter, og også andre katolske kongregasjoner, så mye han vil. Det er også hans rettighet i et demokratisk fritt samfunn, men det bør bygge på fakta for at vi skal komme igang med en god diskusjon,,,,,,,,,

 10. Jeg skulle ønske vi kristne begynte å bry oss mer om hva Jesus ønsker,og å bry oss mindre om å få hva vi selv ønsker.
  Om vi retter blikket på Jesus, så forstår vi at kjærligheten er størst, og at kjærligheten mellom hverandre bør være den største.
  Jeg syns det er trist at vi protestanter har mistet så mye av Den Katolske Kirke åpenbaringer og kirkeskatter. Jeg må si at det er av å lese om DKK lære jeg får mest åpenbarelser fra Gud i det siste.
  En ting jeg misliker er at DKK sier at Maria alltid var jomfru, og så står det om at Jesus hadde søsken i bibelen. Hvordan forklarer dere det?
  Eller så syns jeg Helgener er flott til å vise gode forbilder. Jeg har en datter som heter Sunniva, og jeg liker også historien om St. Sunniva. Men jeg er nok svakest for Franc av Assisi.
  Jeg liker godt kirkesystemet, og mener at ved at man har en pave, gjør det også at man har større frihet og ansvar over sitt liv, fordi man ikke har en liten menighet som bryr seg om bagateller. Jeg syns også det er fint at DKK ikke forandrer seg etter tiden, men forblir den samme. Gud er jo den samme. Men jeg mener ikke at man skal dømme de som skiller seg, får barn utenfor ekteskapet eller er homofile. Oss i mellom så skal det være kjærligheten som er størst, men allikevel så kan man vise til hva som er det absolutt rette.
  Jesus døde for vår synd, og når vi tror på han så forandres vi til å bli han like. Da må målet være å omgås Jesus istedet for å bekymre seg for den synd man ikke har seier over, og da vil Jesus gjøre den jobben vi selv ikke vil klare like bra.

  Jeg skulle ønske at hat kristne i mellom kunne forsvinne. Men jeg er også sikker på at det er mange som blir kjent med DKK nå, fordi noen kristne snakker stygt om dere. Man kan virkelig si her at all reklame er god reklame, for jeg tror at mange blir nysgjerrige på DKK, og på grunn av at dere bærer god frukt, og at man ønsker heller å tro på kjærlighetsfulle mennesker enn hatiske, så er det mange som har åpnet sine øyne for dere. Blant dem er meg!

  Jeg leser i apostlenes tid, om hvor mye rart kristne kunne komme opp i, og mange ulike retninger det var. Det er en stor løgn ( tror jeg ) at kristne var så mye bedre mennesker før DKK ble godtatt som religion. Jeg er stolt over hva Jesus har gjort gjennom DKK og ser at på grunn av dette systemet så har Gud gitt DKK mange folkeslag. ( Åp. 2:26-29 )
  Jeg ønsker å lære mye mer om DKK.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(obligatorisk)

(obligatorisk)