feb 082007
 

To prester i Den norske kirke – Gregers Lund og Kåre Skråmestø – skrev i et innlegg i Vårt Land med denne overskriften for noen få dager siden. Den første fasen i homofilidebatten regner de varte fra (50- og) 60-tallet, fram til 1972, da homofil adferd ble fjerna fra straffeloven. Deretter kom det en fase som karakteriseres av ordet likestilling, som endte med innføringen av partnerskapsloven i 1993.

Tredje fase dreier seg så om utstøtelse, sier de. Og de som vil bli utstøtt er de som ikke vil godta at enkønnet og tokjønnet samliv likestilles. Så langt er disse konservative bare blitt verbalt blitt utstøtt, men det vil snart bli verre. De baserer denne vurderingen på Tor B. Jørgensens uttalelse like før han ble innsatt som biskop i Bodø nylig. Da sa han: «Homofilt samliv dreier seg, slik jeg ser det, om menneskeverd», og han ønsket å være svært aktiv for å få på plass kirkelig velsignelse/ ekteskap for homofile.

Innlegget i Vårt Land konkluderer derfor slik: «Dersom denne argumentasjonen om menneskeverd vinner fram i kirken, er resultatet innlysende: Utstøtelse av alle som forvarer kirkens klassiske samlivsetikk.»

I Den katolske kirke har vi heldisvis ingen slik utviklking innenfor Kirken, men samfunnets stadig sterkere ensretting på dette områder må også vi kjempe med.

  12 Responses to “Tredje fase i homofilidebatten”

 1. Homo blir aldri godtatt i den katolske Kirken. Dette er forankret i bibelen, og i den katolske Kirkes katekisme. Hvorfor ble homoseksualitet godtatt i 1972 ? Denne lov skulle aldri ha kommet i Norge.

 2. Fram til 1972 var homoseksuelle handlinger ulovlige, selv om dette nok i Norge var en sovende paragraf i mange år før 1972. Psykiatere definerte også homofili som en sykdom fram til 70-tallet.

  Det er vel ingen som ønsker å få en lov som kriminaliserer homofili i dag, men disse to poengene viser hvor dramatisk og fort ting har forandret seg de sist 35 år.

 3. Nei, i den katolske kyrkja blir homoseksuelt samliv, pedofili og pederasti pent og pynteleg feid under teppet – serskilt når det er sølibatvungne prestar som står bak det – dette har media vist utallige gonger dei siste åri. Men det finst jo ogso døme frå Frankrike der ein har funne resultatet av prestar som hev levd ut sine naturlege heterofile drifter med både nonner og andre kvende – tallause barnelik i massegraver under klostre…

 4. Lars-Toralf: Det har vist seg at tallet over misbrukte prosentvis er lavere i DKK enn i andre religiøse samfunn. Dette er ikke en unnskyldning, slikt skal ikke skje i det hele tatt, men det er ikke en perfekt verden vi lever i og ingen mennesker er perfekte.

  Ellers bør du vel kanskje sjekke kilder. Tallause var vel kanskje å ta i litt. Dessuten kan man kanskje ikke forvente helt den samme hengivenheten til et liv i sølibat slik det var i middelalderen og tiden etter, der enker, sønner og døtre ofte ble plassert i kloster uten at de hadde noe de skulle ha sagt. I dag bygger alt på frivillighet.

 5. lars-Toralf:

  Det er ingen prester som blir tvunget i sølibat, det er noe de velger fordi de har ett kall som pålegger dem dette, men Pater Odvar f.eks er fritatt fra løftet om sølibat. Det vil alltid være noen råttne epler i korgen, men det er da absolutt ikke den Katolske kirkes skyld.

  Du sier at homofili og pedofili blir feid under teppet, men jeg vet ikke hvor du har dette fra. Kirken er trofast til hva bibelen lærer om seksualitet, i motsettning til mange andre trossamfunn

 6. Lars Toralf

  Det du sier her er en meget typisk (og kanskje en noe tankeløs) negativ stereotyp av DKK. Disse fordommene du kommer med om de stakkars tvangssølibate prestene og pedofili er typisk kritikk fra personer som ikke egentlig vet så mye om DKK, men har «hørt om ting.»

  Jeg syns helt ærlig at du kanskje burde sjekket noen om noen av anklagene holder vann før du kommer med slike påstander.

 7. Merete, Christian og Ivar.
  Eg har sjekka kìldorne mine. Dei held vatn.

 8. Til Lars-Toralf Storstrand;

  Og kildene var ?
  Vi venter i spenning.

 9. «Eg har sjekka kìldorne mine. Dei held vatn.»

  Jack Chick og Alberto Rivera?

 10. Har ikkì kìldorne med meg – her eg sit no, men det geld ein leidarartikkel i Dagen 1991, sjølvsagt boki åt Marta Steinsvik – og andre avisartiklar frå ulike blad kring um i verdi.
  Svo vidt meg kjend – hev ikkje Jack Chick utgìve noko som er spesifikt um dette – og kva geld Alberto Rivera – svo snakka han berre nokre få setningar um dette – då eg møtte han i september 1990. Kva so? Båe styd seg på truverdige akademiske kìldor.
  Det var forøvrig ei rekke avisuppslag i fjor haust der (eller tidlegare?) der jamvel katolske blad skreiv um korleides Josef Ratzinger havde havt andsvar for å feia sosso under teppet.
  Charles Chiniquy sin sjølvbiografi segjer vel og eit og anna um dette – meiner eg, om ikkje i utmålande detaljar.

 11. Utgangspunktet for denne posten var at katolikker og andre konservative kristne er sjokkert over utviklingen i mange av de store protestantiske kirkene, bl.a. Den norske kirke.

  Men så klarerStorstrand å snu dette til noe helt annet når han skriver: «Nei, i den katolske kyrkja blir homoseksuelt samliv, pedofili og pederasti pent og pynteleg feid under teppet …. ein har funne resultatet av prestar som hev levd ut sine naturlege heterofile drifter med både nonner og andre kvende – tallause barnelik i massegraver under klostre.»

  Slike uttalelser har ikke noe med virkeligheten eller sannheten å gjøre. (Det som må innrømmes er at katolske biskoper, som veldig mange andre for 10-20 år siden, trodde at pedofili kunne helbredes nokså enkelt ved psykiatrisk behandling, og derfor sendte prestene tilbake i menighetstjeneste etter behandlingen. Dette har man helt sluttet med nå, men det har kostet Kirken i USA flere milliarder kroner.)

  Storstrand henviser (nokså upresist) til avisen Dagen når han vil ha støtte for sine hårreisende påstander, men for meg er det selvsagt at Dagen IKKE vil gå god for det han skriver. Jeg oppfordrer Storstrand til å virkelig vise at han har støtte for sine synspunkter.

 12. Klart at Dagen ikkì gìng god for det eg hermar no – det er jo eit heilt onnor rådvelde i avisi no enn då den leidaren var skriven for 16 år sidan. Eg meiner sjølvsagt ikkì at den norske kyrkja er noko betre – men den er jo stjornad utav sosialistar, for det meste… og dei treng òg å taka ei uppgjerd. Eg er korsom ikkje medversmann i dnk… så dei fær standa for det dei ger.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(obligatorisk)

(obligatorisk)