nov 292007
 

Min prestemedbror, p. Arnfinn Haram, har for eit par veker sidan starta sin eigen blog, som du kan besøka her. Her skriv han bl.a.:

“Denne bloggen er stadig brand new – han har på framsida “På direkten“, eit par-tre spaltar /overskrifter; éin med ein meditativ/teologisk (spiritualitet) tekst: ‘Officium’, og éin med synspunkt og kommentarar (aktualitet): ‘Nota bene’. I ‘Som dagane går’, får du vite litt om kva eg held på meg og kvar eg er (!). Etterkvart legg eg ut tekstar og artiklar som gjerne har stått publiserte i andre media. Kommentarar til dette stoffet passar sjølsagt best under den kategorien. Fylg med! Kommenter gjerne!”

  3 Responses to “Ny blog av katolsk prest”

  1. God dag, medbror og medbloggar! Takk for presentasjonen (men du har tasta litt feil i etternamnet, skjønt det var verre då eg vart kalla “Harem” :) Skal få lagt inn ein link frå meg til deg også..

    Vi bloggast!

  2. Beklagar tastefeilen, Arnfinn, nå har eg retta det opp.

  3. Hei,

    må få takke for en flott og følsom opplevelse å høre p. Arnfinn tale i kirken på søndag den 12.10.08 ja hele messen var flott med vakker sang og fullsatt kirke! det er første gang jeg er til høgmesse i denne kirken men har besøkt den de ganger jeg har benyttet meg av Katarinahjemmet som overnatting.(er i Oslo 1-2 ganger i mnd på helgeforelesninger).
    Hilsen en utkantskatolikk i Ytre Fjaler, Sogn og Fjordane (jeg konverterte 2006 i st.paul) mitt beste valg:)

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(obligatorisk)

(obligatorisk)