nov 252007
 

Som jeg skrev for ikke så lenge siden, har pave Benedikt begynt å sette et stort alter midt på alteret, også når han feirer messen vendt mot folket. Han har begrunnet dette slik:
Der den direkte felles vending mot øst ikke er mulig, kan korset tjene som det indre ”troens østen”. Det skal stå midt på alteret og være den felles blikkfanger for presten og for den bedende menighet.

I messen på hovedalteret i Peterskirken i dag gjorde han det samme der, for første gang. Bildet over viser to av de seks store lysestakene, og foten av det (kjempe)store krusifikset. Se flere bilder her.

  One Response to “Pave Benedikt har forandret alteret i Peterskirken”

  1. Dette er meget interessant og særdeles hyggelig lesning.
    “Der det ikke er mulig…” Hva kan det bety? I St. Peters er jo versus populo det samme som ad orientem, bokstavelig talt. Så har vi “det mystiske øst”, som vi enkelt kan få til her i landet ved å sette alteret tilbake mot veggen og å få tabernaklet tilbake på sin rettmessige plass.

    Uansett, så fant jeg i min lokalmenighet et gedigent krusifiks, gjemt og nedstøvet siden innføringen av Novus Ordo. Et fantastisk arbeide som visstnok engang var en gave fra Tyskland.
    Det hadde vært noe å bruke!

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(obligatorisk)

(obligatorisk)