mar 172008
 

På katolsk.no kan vi i dag lese en pressemelding fra Norges kristne råd om regjeringens forslag til ny ekteskapslov:

Bredden av norske kristne kirkesamfunn er skuffet over at Regjeringen fremmer forslag til ny ekteskapslov som sidestiller enkjønnede parforhold med ektekap mellom mann og kvinne

Som kirker i Norge tilknyttet Norges kristne råd er det vår felles oppfatning at ekteskap som en ordning i samfunnet er et forpliktende og bindende forhold mellom en kvinne og en mann. Vi vil fremheve at ekteskap mellom en kvinne og en mann har en sentral og grundig teologisk og moralsk begrunnelse i den kirkelige lære og tradisjon. Ekteskap mellom en mann og en kvinne har gjennom årtusener vært et vesentlig trekk i vårt og de fleste nasjonale samfunns kultur.

– Det at en så vidtrekkende reform med så mange samfunnsmessige implikasjoner lanseres uten en grundigere utredning vitner om at Regjeringen i denne saken ført og fremst har latt seg styre av en en homopolitisk agenda sier styreleder Svein Veland i en kommentar.

– Selv om vi anerkjenner samfunnets behov for å gi homofile par mulighet til gode juridiske rammer for sitt samliv, mener vi det er uheldig og unødvendig at dette gjøres på en måte som innebærer en grunnleggende endring i forståelsen av hva ekteskap er.

Ettersom man har lite forskningsbasert kunnskap om konsekvenser for barns oppvekst burde man være varsomme med å ta beslutninger som kan ha så vidtrekkende konsekvenser for den svakeste part. Dette gjelder både i spørsmålet om assistert befruktning ved sæddonasjon og generell adopsjonsrett for homofile par. At enkelte barn av ulike grunner må vokse opp uten å kjenne en eller begge sine biologiske foreldre må vi leve med. Det er ikke ønskelig at samfunnet skal bidra til å øke antall barn som opplever dette og sette dette i system.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(obligatorisk)

(obligatorisk)