apr 232008
 

Et spørsmål som er uavhengig av om man feirer den katolske messens gamle eller nye form, er hvilken vei alteret er vendt; om presten er vendt mot Gud (versus Deum)/ mot øst/ bort fra folk, eller om alteret er snudd og presten alltid er vendt mot folket (versus populum).

I de siste månedene er dette spørsmålet blitt debattert en del (og bl.a. paven feira messen versus Deum på festen for Jesu dåp) og jeg skriver også om spørsmålet tidligere i dag.

Jeg vil gjerne vite hva leserne mener om dette spørsmålet, og ber dere svare på spørsmålet under – velg ett av de fire alternativene:

[poll=4]

  9 Responses to “Spørreundersøkelse om hvilken vei alteret bør vende”

  1. Eg stemte “Versus Deum (absolutt, så sant det er praktisk mulig).” Men det er eit forbehold. Eg reknar med at dette er i nattverdsliturgien. Eg meiner at Ordets liturgi bør feirast versus populum.

  2. Det er korrekt at i Novus ordo ledes første del av messen fra prestens stol, som mest vanlig er plassert på en av sideveggene i koret. Presten går da til alteret ved offertoriet.

  3. Gud er overalt, så en er uansett vendt mot Gud? Og Kristi tilstedeværelse i brød og vin er uansett foran presten og menigheten – og dermed er en vendt mot Gud på alle mulige måter? Jeg skjønner ikke helt hvordan en kan unngå å være vendt mot Gud om en feirer messen vendt øst eller vest. Mulig dette er innlysende, i så fall tilgi min uvitenhet:)

  4. Gud er overalt, så en er uansett vendt mot Gud? Og Kristi tilstedeværelse i brød og vin er uansett foran presten og menigheten – og dermed er en vendt mot Gud på alle mulige måter? Jeg skjønner ikke helt hvordan en kan unngå å være vendt mot Gud om en feirer messen vendt øst eller vest. Mulig dette er innlysende, i så fall tilgi min uvitenhet:)

  5. IKKE GODKJENN NR1. ble litt feil første gang, men nummer 2 er riktig.

  6. Jeg savner et alternativ: både med ryggen til menigheten og vendt mot menigheten er fullgode alternativer som begge er forankret i kirkelig tradisjon (hhv. tidlig middelalder og den første kristen tid).

  7. Ikke overraskende stemte jeg for 1. alternativ.

  8. Jeg syntes det er bra med variasjoner og går soleklart for valgalternativ nr 2.

  9. hehe, ble litt rare meldinger fra meg. Den ene skulle ikke vært publisert:) så det var ikke snakk om alternativene når jeg sier ikke godkjenn nummer 1…

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(obligatorisk)

(obligatorisk)