sep 292008
 

En av bloggens lesere skrev i går kveld om at lørdagsmagasinet i Dagbadet nå sist lørdag hadde en stor sak om katolisismen og den konverterte “kultureliten”. “Ord blir egentlig fattige, men hvordan er det at de alltid klarer å finne frem til disse dårlige katolikkene som alltid er i dissens med Paven, som aldri har klart å lære seg dette om kvinnelige prester, som ikke har fått med seg årsaker til HIV/AIDS i Afrika, og som i det hele tatt høres ut som Dagbladet selv? Ja, jeg vet, jeg vet: Dagbladet er ikke en kulturavis, ei heller en nyhetsavis, men et livssynsblad som ikke egentlig var ute etter å skrive om katolisismen in the first place, og egentlig er det ikke Dagladets feil at disse katolikkene finnes heller. Det jeg ikke kan skjønne er dissenterkatolikkene. Hva er vitsen liksom? Hva er agendaen her? Noe så dørgende dumt som å stå frem med navn og bilde om hvor inderlig provinsiell raddis man er.

Det var hederlige unntak. Jeg går ut fra at Bergren, Matlary og Helskog, for ikke å snakke om biskopen, har tenkt/håpt, at det kunne tjene til noe å stille opp. Noe det forhåpentligvis også gjør. Men likevel. Jeg opplever det som grovt diskriminerende og sjikanerende av både avis og dissentere å utsette oss katolikker for enda en runde med alarmerende kunnskapsløshethet om vår tro og Kirke.”

Selv har jeg ikke lest disse artiklene (jeg kan ikke finne det på nettet). Men en annen leser har allerede kommet med en kommentar: “Det forekommer meg at det var noen svært radikale “dissenterkatolikker” som i sin tid presset på for at Vaticanum II skulle ta klart avstand fra all form for slaveri. For min del er jeg glad for de vant just den kampen (mot de mer konservative) …”

Jeg håper å få tak i lørdagens Dagbladet og få lest artiklene. Kanskje andre av bloggens lesere har lest dem, og ønsker å ytre seg om innholdet her på bloggen?

  15 Responses to “Dagbladet har skrevet om (radikal) katolisisme”

 1. Hei;

  Er det noen som kunne scanne eller kopiere over teksten til Dagbladartikkelen.
  Det er sikkert flere enn jeg som ikke fikk kjøpt Dagbladet på lørdag, men vil gjerne lese
  hva som ble skrevet. En stor takk hvis noen vil gjøre det.

  Are

 2. Jeg leste også dette skrekkelige stykket i Dagbladet….
  Det forundrer meg storlig at disse dissenterne alltid blir plukket ut, men samtidig er det forståelig i og med at poenget med hele artikkelen er å ramme/sverte denne reaksjonære kirken vi er medlemmer av.
  Og hvor kommer de egentlig fra, disse folkene? Hvorfra har disse konvertittene fått sin cafeteriakatolisisme?
  Og hvem er det som tar opp folk i kirken som tydelig ikke tror på det de må tro på? Hvem har gitt dem katekese?
  Hva er poenget med å konvertere til katolisismen om man ikke tror på Kirkens lære? Hva er det man tar avstand fra da? eg fant kun ett utvetydig motkulturelt utsagn og det stod Bergren for.
  Det jeg noterer meg er at de fleste har tilknytning til et kloster på vestkanten…. og det pastorale ansvar er dermed plassert.
  Noen har en ryddejobb å gjøre her…

  Disse folkene har stått offentlig frem med sitt frivillige kjetteri. I normale tider og under normale forhold ville de ha blitt avkrevd en offentlig bekjennelse/avstandstagen til egne uttalselser og bot eller bli
  utstøtt formelt fra det fulle kirkelige fellesskap.
  Men én ting er sikkert; – Det kommer ikke til å skje noe som helst. Det sikreste i denne verden er å dissentere mot Kirkens lære, for det er helt bankers at det ikke har konsekvenser. Tross skandalen som forårsakes hos de faktisk troende.

  Are,
  Jeg har artikkelen på hytta. Dersom ingen andre har mulighet, kan jeg ordne det til deg over neste helg når jeg skal opp igjen.

 3. går det ikke an å søke på “buy and read” sine sider? Eller ligger ikke Dagbladet det?
  Linken: https://www.buyandread.com/mediaport/index.htm

 4. Det er nok flere som ikke har lest Dagbladet på lördag. Opplagstallene synker, og mange
  nordmenn trekker jo også utenlands. Dette magasinet i Dagbladet, som må väre en slags menighetsavis
  kunne det värt spennende å lese en gang.

  Hiv/Aidsproblematikken har tydeligvis ikke ´dissenterkatolikkene fortsått mye av. Vi som har sett dette på närt hold, og har kunnskaper om denne problematikken blir jo aldri spurt. Mere enn 26% av all Aidsbekjempelse står den katolske Kirke for, og resultatene er radikalt bedre enn hos noen andre. Var det noen som snakket om symbolpolitikk, og at resultater ikke teller ??

 5. En kirke med 200.000 medlemmer vil jo også ha noen samfunnstopper i medlemsmassen. Merkelig at de skal gjøre det til noe konspiratorisk. Men artikkelen var ikke bare negativ. Jeg har artikkelen, så hvis noen gidder å skanne den kan de få den tilsendt….

 6. Det er egentlig gledelig symptomatisk at så få av oss har lest artikkelen. Dagbladet synker, og det synker fordi Dagbladet lager slike artikkelserier som den vi diskuterer her. Jeg kjøpte lørdagens fordi jeg hadde snappet opp en forhåndsreklame om at de skulle skrive om dette, og hadde et lønlig håp om at Dagbladet ville leke seriøse og kulturelle fordi da kunne en og annen viktig informasjon ha sluppet til. Men så var det bare den gode gamle prohomo
  Ja, det virker påfallende at en nærmest karikert form for cafeteriakatolisisme kan lokaliseres til et bestemt kloster. Jeg håper noen får til å legge det ut på bloggen. Ikke minst fordi det vil interessere flere, tror jeg, å lese bla. Thomas Hylland-Eriksens mørkemannsutlegning og konspirasjonsteori om makteliter i Kirken i Norge. Jeg var nærmest himmelfallen og følte et øyeblikk at vi befant oss inne i daVinci-koden.

 7. Tore,

  Et glitrende poeng om symbolpolitikk!
  Vi har masse statistikk å slå i bordet med også. Uganda er, som du vet, et lysende eksempel i så måte. Kyskhetspolitikken bærer absolutt frukter, noe den helt reverserte trenden vitner om. Kondompusherne derimot, de står til knes i dårlig statistikk.

 8. Elida,

  Jeg kan heller ikke helt se det tilsiktede konspiratoriske poenget. Derimot finnes det et annet og utilsiktet konspiratorisk utgangsläge i artikkelen som artikkelforfatterne nok ikke er klare over, nemlig at intervjuobjektene dissenterer fra katolsk lære blant annet på akkurat de områdene de gudløse retter sin kritikk sterkest mot Kirken. Bøssespørsmålet samt abort- og prevensjonsområdet. Kan de være fordekte agenter utsendt av Karita og Human-etisk Forbund, plassert der for å drive undergravende femtekolonnevirksomhet, mon tro? HAHAHAHAHAHA!!
  Det er jo en vanhellig allianse mellom artikkelforfattere og intervjuobjekter når det gjelder politiske og/eller moralske standpunkter, i alle fall.

 9. He he. Glemte å fylle ut en setning. Mente å skrive “Men så var det bare den gode gamle prohomo, kondomer, abort og kvinnelige prester-regla, toppet med den like gode gamle HIV/AIDS fordommen”.

  Seriøst: la oss ta ordene tilbake. Å være radikal betyr ikke å tilhøre venstresiden. Jeg vet at venstresiden tror det. De har tilsneket seg begrepet og bruker det som sitt eget private adelsmerke oppfunnet for å beskrive dem. Radikal katolisisme derimot er å være en vanlig ortodoks og praktiserende katolikk. Gjengen som sto frem som dissentere i Dagbladet er raddiser, altså lojale mot prinsipp-programmene til partiene på venstresiden.

 10. Hva som skjer i miljöet rundt dette klosteret i Oslo Vest er direkte tragisk. I Afrika, og i deler av Asia kalles idag disse holdninger for reaksjonärt slagg. Dårlig norsk, men direkte oversatt. Den venstreradikale sjarm, er forlengst utdödd. Mere forunderlig er det at disse fölger så lite med internasjonalt.

  Da vår nye biskop Eidsvig blev valgt til biskop i 2005, var en av betingelsene nettopp å rydde opp i dette klosteret. Jeg vet dette meget godt gjennom kontakter i Vatikanet, og jeg vet at blant annet Fru Matlary kan bekrefte det samme. Det er derfor höyst merkelig at man der forsetter i den samme tralten……
  Vi katolikker må si i fra at vi ikke finner oss i dissenterkatolikkenes utlegninger, og at de nå må holde opp. Det er et ultimatum !

 11. Tore,

  Interesante opplysninger du kommer med, selv om bl.a biskopsvalget og forutsetningene for det var alminnelig kjent i (i alle fall) informerte kretser.

  Er helt enig med deg i at vi må si ifra om at vi ikke finner oss i kjetteriet deres lenger. Synes det er en god mulighet til å løfte ordet “kjetter” frem fra glemselen, siden “dissident” idag har positive konnotasjoner. En spade forblir en spade.
  Hva med å sende et brev til biskopen, med kopi til nuntius, der man krever at det tas tak i problemet og at adgangen til å reservere seg fra definert katolsk lære ikke eksisterer?
  Så lenge disse folkene ikke motsies, vil deres heretiske oppfatninger bare spre seg videre blant norske katolikker, i tillegg til å være potensielt skandaliserende for dem som opplever at ortodoksi “ikke er nødvendig”. Eksempelets makt er som kjent stor og disse er “toneangivende” mennesker, dessverre. Desto viktigere er det at noe blir gjort fra offisielt hold.

  Vi må komme bort fra tanken om at styrken ligger i kvantitet. Det gjør den ikke. Derimot ligger den i kvalitet. Kirken har ikke bruk for lunkne katolikker som i sin stolthet hever seg over Kirkens egen og gudegitte autoritet og omfavner den moderne ekstreme individualisme og misforståtte autonomi. Det Kirken trenger og det Vårherre ønsker, er katolikker som erkjenner at de er falne mennesker som har behov for Kirken for å redde sin sjel, ved å underordne seg dens vilje og lære på de områder dette er påkrevd.
  En kjenning sa til meg etter å ha lest artikkelen:
  ” – Jeg forstår ikke hva som går av dem. Om man ikke umiddelbart forstår hvorfor Kirkens lære er som den er, så tror man jo likevel på Kirkens krav om at den forvalter den sanne lære og myndighet. Da har man bare en ting å gjøre; nemlig underordne seg og eventuelt ved studier sørge for at ens oppfatninger kommer i konformitet med de dogmatiske sannheter. De som ikke gjør det, er kun katolikker i navnet og ikke i gavnet.”
  Moralsk sett kan man diagnostisere det hele med ett ord: Hovmod.

 12. Å lese denne debatten er virkelig som å komme for sent til filmen. Forstår at det dreier seg om en gruppe (fra et kloster?) som har uttalt seg ukorrekt om hva Kirken står for? Eller at det Kirken ståpr for ikke er til å ta alvorlig? Kan noen fortelle litt om hva det dreier seg om, for det virker viktig.

 13. Interessante opplysninger Tore, fortell, fortell.
  Tore og Trond: jeg synes biskopen har tatt et synlig tak i St. Halvard, og kan ha begynt et arbeid med St. Dominikus som ikke er fullt så synlig uttad. Uttalelsene i Dagbladet er resultatet av flere års raddiseri ikke bare i nevnte kloster. Men jeg er selvsagt enig med dere, jeg nekter også å la meg representere utad som innad av den slags, og at nå får det være nok, og et opprop utover å skrive her er jeg med på. Jeg følte det var min plikt å ta det opp her på bloggen, i håp om å få norske katolikker mer offensivt på banen mot dette tøyset. Den skjulte konspirasjonen, som Trond også nevner, mellom Dagladet og raddisene, krenket meg dypt, fordi raddisene visste hva de gjorde, om ikke Dagbladet skjønte at de ble brukt som mikrofonstativ!

 14. Her skal man vel også ha i bakhodet at det ikke er lett for prestene å få mennesker til å ha korrekte meninger – dette er jo også svært ressurssterke personer som ikke lar seg fortelle hva de skal tro. Når det gjelder interne ting i klosteret, står brødrene fullt ut ansvarlig for det som skjer, men i nokså mye mindre grad når det gjelder meninger søndagsmessedeltakerne presenterer.

 15. Jo, de er ressurssterke hva angår status, stilling, penger, sterke selvbilder sansynligvis på bakgrunn av ledende posisjoner, men som Tore også påpeker lenger opp; de er underlig uinformerte om hva som rører seg, også innenfor raddiseriet, og må sees på som resurssvake på den måten. Det er det som gjør dem så provinsielle og akterutseilte. F.eks. i 1995 gikk ledende amerikanske katolske feminister ut med at de ikke gikk inn for kvinnelige prester. Etter megen teologisk studering – mange av dem var katolske feminist-teologer – kom de frem til at presterollen var en tjener-rolle og del av et lydighetshierarki som de ikke ville anbefale noen kvinne å være en del av. Dette var i det minste konsekvenstenking. Man kan ikke både være feminist og ikke være det. Jeg har inntrykk av at dette er en diskusjon de norske raddisene er helt uvitende om.

  Er ellers enig i at det umulig kan være prestens feil at folk er dumme, og som frie borgere kan også dumme mennesker uttale seg til pressen. Men her mistenker jeg at noen prester gjennom lengre tid har godtatt og godkjent å ta opp mennesker i Kirkens fulle felleskap som nettopp IKKE tror “alt det Kirken tror og lærer – ” for å sitere fra det man lover og erklærer foran Gud og menigheten når man blir tatt opp i Kirken.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(obligatorisk)

(obligatorisk)