nov 032008
 

På St. Olav menighets nyhetsblog står det følgende melding om den tradisjonelle latinske messen i Oslo (det ser ut til at bytte av sted fra St. Josef kapell til Katarinahjemmet er skjedd ganske sent). Det er fint at sognepresten kunngjør dette så sterkt og tydelig som han gjør, selv om det i første omgang bare blir en søndagsmesse i måneden:

Tridentinske messer på Katarinahjemmet
Pave Benedikt XVIs Motu Proprio ’Summorum Pontificum’ av 7. juli 2007 erklærte at Messeboken fra 1962 aldri var formelt avskaffet og at messen feiret etter denne messebok side om side med den nye messebokens form burde være tilgjengelig for alle katolikker som ønsker det.

Flere av menighetens medlemmer har bedt meg om dette. I følge ’Summorum Pontificum’ er det sogneprestens plikt å sørge for at dette ønsket blir imøtekommet. Derfor er jeg glad for å kunngjøre at fra og med november vil det feires en messe i måneden etter missale 1962. Messen feires i Sta. Katarinahjemmets kapell hver andre søndag i måneden kl 18.30.

Inntil videre vil p. Reidar Voith fra Vår Frue menighet i Porsgrunn feire disse messene. Jeg håper imidlertid at p. Ragnar Leer Salvesen og jeg selv kan ta overta så snart vi er i stand til det.

p.Frode Eikenes
sogneprest

Messer etter missale 1962
9. november
14. desember
11. januar

alle kl. 18.30

  5 Responses to “Bravo p. Frode Eikenes! – TLM i Oslo”

  1. Hva ville salige biskop John Willem ha sagt til dette? ;)

  2. Det kan være at man først vil prøve dette ut i det lille kapellet på Katarinahjemmet.
    Da er man ikke så optimistiske mhp antall deltagere.
    Dette har jo allerede fått en litt dårlig start, synes nå jeg……

  3. På en måte er jeg enig, Knut Erik, og det har muligens skjedd noe her bak kulissene som vi ikke vet om. Men p. Frodes og Ragnars holdning til den gamle messen syns jeg er forbilledlig.

  4. I kapellet på Katarinahjemmet er det jo ikke plass til så mange. Noe helt annet er jo St. Josph som nå også er blitt kirke. Den rommer jo svært mange. Nå er det vel vanskelig å ha noen formening om hvor mange som egentlig vil være interesserte i disse messene. Svært mange av de som satte pris for denne messen er jo nå forlengst døde, og for yngre mennesker vil den nok virke temmelig fremmed og vanskelig tilgjengelig. Uansett er det nok like greitt at man starter noe forsiktig. Men man får da håpe at man gjør folk skikkelig kjent med dette nye tilbudet. Vi får håpe at interessen blant folk blir så stor at dette blir et fast tilbud og at det etter hvert blir utvidet.

  5. Litt konspirasjonsaktig å tro at noe har foregått i kulissene, hva? I så tilfelle er det vel mer det som Jonas antyder, hvis jeg forstår ham rett, at TLM ikke vil trekke de store horder innledningsvis, og at man har funnet ut at kapellet hos søstrene får holde til man ser hva som skjer. Her jeg bor kan man nesten telle på en hånd hvor mange som i det hele tatt har hørt om TLM, og pavens motu proprio gikk hus forbi. Hva forventer dere i denne raddisutposten egentlig? Det er en internettgreie å kjenne til dette hvis man ikke er gammel nok til å ha opplevd TLM naturell. De fleste katolikker i Norge leser ikke pro-TLM blogger og sider. Kjenner ikke til dem engang. Noen linker fra katolsk.no og ut i verden kunne vært på sin plass, ikke bare pga dette, men en rekke andre saker også. Nå sier sognepresten i St. Olav og hans kapelan at de selv skal ta seg av TLM etterhvert. Det er selvsagt den eneste måten å virkelig opplyse om dette på. Og det kan ta tid. Prestene i Norge (de norske) har arbeid langt over pipa fra før.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(obligatorisk)

(obligatorisk)