apr 212009
 

“TV er i ferd med å miste posisjonen som den viktigste og mest populære medieflaten. I stedet er det internett som vinner frem, langt raskere enn tidligere antatt.

Neste sommer vil internett for første gang stå for vårt største mediekonsum. Europeere vil ifølge ferske prognoser bruke hele 12,7 timer i uken på nettet. Til sammenligning vil vi bare sitte 11,5 timer foran fjernsynet.

… Prognosene baserer seg på utviklingen de siste fire årene, og utbyggingen av gode bredbåndstilbud til brede lag av befolkningen oppgis som hovedgrunnen til våre skiftende medievaner.

… Nedgangen i TV-titting betyr likevel ikke at forbrukere ser mindre på video- og fjernsynsinnhold. Det er bare «måten» de konsumerer dette på som har endret seg.

Analysen tar utgangspunkt i at 83 prosent av alle europeiske husholdninger nå har bredbåndstilgang. Det betyr at 390 millioner personer i Europa har internett hjemme.”

Slik leser jeg HER i dag, og jeg innser også at jeg selv ligger i forkant av denne utviklinga; i mange år har internett vært viktigere for meg enn fjernsyn, de siste tre åra har jeg nesten ikke sett på fjernsyn i det hele tatt.

Også en annen nyhet i dag bekrefter dette; at nettkirken.no blir relansert/ oppgradert. Dette nettestdet har blitt drevet av Sjømannskirken/ Den norske kirke i rundt 10 år, og får nå ensiktsløftning og en dobling av antallet prester som svarer på henvendelser. (Jeg skrev nylig også om verdidebatt.no, som Vårt Land lanserte for noe få dager siden.)

  3 Responses to “Internett blir stadig viktigere”

  1. Interessant i denne sammenheng er at også fremstøtene om mer sensur blir stadig mer aggressive. FRA-loven i Sverige, for eksempel.

  2. Tør jeg spørre hva FRA-loven er?

  3. Loup;

    FRA-loven er en svensk lov, opprettet i 2008. Den skal gi myndighetene hjemmel til å overvåke elektronisk formidlede meldinger, både trafikkdata og innhold, med tanke på å avsløre kriminell virksomhet. Mistenkelig innhold skal fanges opp hvis det inneholder bestemte nøkkelbegrep. Det er den svenske militære etterretningstjeneste som skal håndheve og forvalte loven. Den overvåker ALL telefonisk- og Internett relatert virksomhet, i Sverige, men også på tvers av grenser (signaler ut og inn av landet, pluss alle servere plassert i Sverige, som virksomme i andre land). Norge blir dermed berørt, uten at det er demokratisk forankret, eller lovhjemlet her i landet.

    Tor

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(obligatorisk)

(obligatorisk)