apr 122009
 

Her kan man se og høre den latinske sekvensen for påskedagen sunget – fra gloria.tv. Det er dessverre sjelden man hører den sunget i vanlige menigheter. Det burde være førsteprioritet for korene, men ofte er de utslitt etter påskenattens anstrengelser. Under ser man teksten på lating og norsk:

Victimæ paschali laudes immolent Christiani.
(Kristenhet, la lovsang tone påskens lam til ære.)
Agnus redemit oves; Christus innocens Patri reconciliavit peccatores.
(Lammet som for hjorden døde, Krist som skyldløs bar vår brøde, vil oss med vår Far forsone.)
Mors et vita duello conflixere mirando; dux vitæ mortuus, regnat vivus.
(Død med liv en tvekamp stred, som i under endte, da vår konge døden led, død til liv seg vendte. )
Dic nobis, Maria, quid vidisti in via?
(“Maria, tal for sant, om tegnene du fant.”)
Sepulchrum Christi viventis et gloriam vidi resurgentis.
(“Jeg så den grav som nyss var hans, jeg så den oppstandne i stråleglans,)
Angelicos testes, sudarium et vestes.
(så engler stå vitner, så svetteduk og svøp.)
Surrexit Christus spes mea: præcedet vos in Galilæam.
(Oppstanden er Kristus, mitt håp og min heder. Til Galilea vandrer han forut for eder.”)
Scimus Christum surrexisse a mortuis vere; tu nobis, victor Rex, miserere. Amen. Alleluia.
(Oppstanden er Kristus, det vet vi for visst. Skjenk oss din miskunn, du seirende Krist. Amen. Alleluia.)

  3 Responses to “Påskedagens sekvens: Victimæ paschali laudes immolent Christiani.”

  1. Victimae Paschali ble i allefall sunget i dag på Sandnes, selv om den ble sunget på norsk er melodien og teksten på norsk tett opp til originalen.

  2. Ja, både denne og pinsesekvensen Veni, Sancte Spiritus har en veldig fin melodi som nesten er helt den samme i den norske oversettelsen. Det er bra, for det finnes gjengivelser av gregorianske salmer og hymner som ikke er like vellykkede musikalsk. Men det er vanskelig hvis melodien er veldig ornamentert og utbrodert. Ragnhild Foss sine nynorske oversettelser har vi flere av i Lov Herren, og alle jeg kjenner som kan latin synes stort om dem.

  3. Og siden Sara er for beskjeden til å gjøre det så vil ihvertfall jeg skryte av at vi sang påskedagsssekvensen på latin i St Hallvard, den satt som ei kule.

    Når det gjelder Ragnhild Foss så er jo de oversettelsene hennes veldig bra gjort, men jeg syns de bør brukes med måte i liturgisk sammenheng siden de bruker såpass ekstremt gammeldags nynorsk – hun har testamentarisk forbudt enhver forandring/modernisering av sine “Latinske Hymnor”. Da er det bedre å ta det på latin!

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(obligatorisk)

(obligatorisk)