mai 312009
 

Kom, o Hellig Ånd, hit ned! Lysets stråle til oss led fra din høye helligdom.

Veni pater pauperum / Veni dator munerum / Veni lumen cordium.
Far for slekt så arm og ring! Gode gavers giver, bring lys i våre hjerters rom.

Consolator optime. / Dulcis hospes animae / Dulce refrigerium.
Du, som vet å trøste best, sjelens venn og milde gjest, svale tilflukts åpne dør,

In labore requies / In æstu temeries / In fletu solatium.
hvile for hver tynget mann kjølig under solens brann, lindring når vårt hjerte blør.

O lux beatissima / Reple cordis intima / Tuorum fidelium.
Salighetens lys, treng inn! Fyll til dypest bunn hvert sinn som i tro mot deg er vendt.

Sine tuo numine / Nihil est in homine / Nihil est innoxium.
Uten lys fra guddoms vell eier ingen i seg selv noe som for deg er rent.

Lava quod est sordidum / Riga quod est aridum / Sana quod est saucium.
Avtvett urenhetens spor, kveg med dugg den tørre jord, rens og hel de syke sår.

Flecte quod est rigidum / Fove quod est frigidum / Rege quod est devium.
Bøy alt det som stivnet til, smelt det frosne ved din ild, led du den som veiløs går.

Da tuis fidelibus / In te confitentibus / Sacrum septenarium.
Skjenk hver sjel som på deg tror, hver som liter på ditt ord, dine gaver, syv i tall.

Da virtutis meritum / Da salutis exitum / Da perenne gaudium. Amen. Alleluia.
Kraft til enden du oss unn og en salig oppbruddsstund. Oss til evig glede kall! Amen. Alleluia.

(Sekvensen på pinsedag – latin og norsk.)

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(obligatorisk)

(obligatorisk)