mar 272012
 

Nå er det nesten akkurat et år siden jeg begynte å bruke biretta i alle messer jeg feirer, også i messens nye form. Det var 25. mars i fjor jeg begynte denne nye praksisen – en dato som er lett å huske.

De første månedene jeg feiret den tradisjonelle latinske messen – fra desember 2007 – hadde jeg ingen biretta. Jeg fikk kjøpt min første hos Barbiconi i Roma (jeg anbefaler disse, de ser godt ut, er behagelige, holdbare og “klapper” lett sammen, og er derfor lette å ta med seg) i mars 2008, og har etter den tid selvsagt alltid brukt den når jeg feirer den tradisjonelle messen – slik man gjøre de fleste steder i verden, minus delvis Frankrike.

Vår biskop ga bestemmer om bruke av biretta sommeren 2008 (regler jeg følger nøye) og skrev der bl.a.:

… Prestenes birett, den tre-hjørnede sorte hatt med sort dusk, er i første rekke et liturgisk plagg. Som andre liturgiske plagg skal den brukes korrekt av alle. De sekularprester som ønsker å bruke birett i liturgien bes overholde følgende:

Messe: a) med kun én celebrant: birett benyttes i prosesjon inn og tas av før knefall. Birett kan tas på ved lesningene og salmen, men tas av til evangeliet. I prosesjon ut tas den på etter knefall; b) med celebrant og koncelebranter: dersom alle har og ønsker å bruke birett, skal alle ha det, hvis ikke skal den ikke benyttes. Celebram: bruker birett som over, koncelebranter har den kun på i prosesjon utenfor kirken, og under lesnillgene som over. Utover dette holdes den ved brystet i kirken.

Til andre sakramenter: birett kan benyttes i skriftestolen, ved ekteskapsinngåelse, same ved båreandakt og begravelse (inkl. ved graven), med de begrensninger og regler som gjelder. …

(Bildet over er min signatur på Facebook – som jeg ikke bruker mye, men der jeg likevel har en konto.)

  One Response to “Bruk av biretta også i den nye messen”

  1. Laudetur!

    b) med celebrant og koncelebranter: dersom alle har og ønsker å bruke birett, skal alle ha det, hvis ikke skal den ikke benyttes.

    Interessant hvordan det er konselebrantene som skal bestemme hvorvidt biretta skal brukes eller ikke ;)

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(obligatorisk)

(obligatorisk)