mar 162012
 

(Dette er en uke gamle nyheter, men) en biskop fra USA fikk ros direkte fra pave Benedikt fordi han har flyttet konfirmasjonsalderen i sitt bispedømme ned til før førstekommunion. Slik kan vi lese hos Catholic News Agency:

Bishop Samuel Aquila of Fargo said he is delighted to have first-hand papal approval for changing the order by which children in his diocese receive the sacraments.

“I was very surprised in what the Pope said to me, in terms of how happy he was that the sacraments of initiation have been restored to their proper order of baptism, confirmation then first Eucharist,” said Bishop Aquila, after meeting Pope Benedict on March 8. Bishop Aquila was one of five bishops from North and South Dakota to meet with Pope Benedict XVI at the Vatican as part of their March 5-10 “ad limina” visit to Rome.

Over the past seven years the Diocese of Fargo has changed the typical order of the sacraments of initiation. Instead of confirmation coming third and at an older age, it is now conferred on children at a younger age and prior to First Communion.

Bishop Aquila said he made the changes because “it really puts the emphasis on the Eucharist as being what completes the sacraments of initiation” and on confirmation as “sealing and completing baptism.” …

… Bishop Aquila explained his theological thinking to Pope Benedict during today’s meeting. In response, he said, the Pope asked if he had “begun to speak to other bishops about this.” He told the pontiff that he had and that “certainly bishops within the Dakotas are now really looking towards the implementation in the restoration in the ordering of the sacraments.”

Jeg har personlig ingen sterke meninger om dette, men vet at den enkelte bsikop kan sette konfirmasjonsalederen helt ned til sju år. Jeg vet at noen få prøver å få dette innført i vårt bispedømme, og jeg har på en måte sans for deres argumenter.

  One Response to “Konfirmasjon før førstekommunion?”

  1. Veldig interessant med pavens personlige engasjement i saken! Han har jo bedt Kirken vurdere hvilken initiasjonspraksis av den østlige og den vestlige som best ivaretar at initiasjonens mål er eukaristien, det siste initiasjonssakramentet (Sacramentum caritatis, 18). Erkebispedømmet Liverpool er midt i prosessen med å endre praksis til konfirmasjon før førstekommunion: http://www.liverpoolcatholic.org.uk/index.php?p=169 (mye spennende stoff her). En slik endring er jo ikke en full endring til østlig praksis med spedbarnskommunion (og forutgående krismering) slik paven ber oss vurdere i vest, men et steg i riktig retning likevel etter min mening. Liverpool-dokumentene får tydelig frem hvordan en slik endring henger sammen med å gi tilbake ansvaret for trosopplæringen av barna til de kristne familiene. På sikt må en slik endring av fermingstidspunktet også få konsekvenser for dåpspraksisen. Det er selvsagt ikke noe til hinder for å ha opplæring for ungdommer også med en avsluttende forbønns- og utsendelsesmesse f.eks. om man endrer på fermingstidspunktet.
    Den nye praksisen i Liverpool er forøvrig mer i tråd med det som var praksis her til lands i middelalderen enn dagens praksis i Den katolske kirke i Norge.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(obligatorisk)

(obligatorisk)