sep 302012
 

Noen bilder, tatt av Mats Tande, er allerede lagt ut på katolsk.no – fra prestevielsen her:

Og her ett av flere bilder fra p Ola Martins første hellige messe – ved avslutningen av messen.

  2 Responses to “Bilder fra P. Ole Martins prestevielse og primitz”

  1. Gratulerer så mykje med ein nyordinert prest i fellesskapet dykkar!

    Eg har aldri vore tilstades når ein katolsk prest vert vigd, men har sett nokre bilder på nettet av og til. Har m.a. lagt merke til den delen av handlinga der kandidaten ‘har lagt seg flat’ i bokstaveleg betydning. Reknar med at det skal minne han som ligg, og kyrkjelyden, om audmjukheit og tenarsinn i møte med oppdraget.

    Det som var nytt for meg med desse bildene var den delen der biskopen kneler og tek imot velsigninga av den nyvigde presten (og med gamle-biskopen lenger bak i køen). Eg må seie at dette rørte meg sterkt! Det uttrykkjer eit tenarsinn og ein respekt for tenesta som talar meir enn mange ord. Kanskje bør det også få vere eit lite lysstreif inn over mange diskusjonar der katolske tradisjonar står under angrep, frå oss protestantar.

    “Den som vil vere stor blant dykk…” Eg trur vi har noko å lære.

  2. Det var riktig oppbyggelige billeder. Det er tydelig at man nu legger tilbørlig vekt på det estetiske, ikke minst på ha ordentlige paramenter.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(obligatorisk)

(obligatorisk)