apr 272016
 

Avisa Vårt Land melder i dag at Kjell Arild Pollestad fortsatt er katolsk prest, de siterer tidsskriftet Plot og skriver bl.a.:

I et intervju i siste utgave av magasinet Plot forteller den kjente katolikken Kjell Arild Pollestad at restriksjonene mot å virke som prest er opphevet, og at dette skjedde etter et møte mellom Pollestad, biskop Bernt Eidsvig i Oslo katolske bispedømme (OKB) og en representant for dominikanerordenen som Pollestad tilhører.

I 2005 måtte Pollestad, som blant annet hadde vært sokneprest i Tønsberg, reise fra Norge. Han ble sendt til et dominikanerkloster i Paris. …

…. I 2010 søkte Pollestad paven om å bli fritatt fra presteløftet, skriver Plot. “Men det fikk jeg heldigvis nei til. Jeg er nokså sikker på at noen må ha forsvart meg i Roma”, sier Pollestad til magasinet.

I 2014 trakk Pollestad tilbake søknaden om fritakelse fra prestetjenesten. Samme år gav han ut boken «Eneboerliv». Her presenterer Pollestad seg som minstepensjonist og katolsk prest i unåde.

Jeg må personlig si at jeg glad for at Pollestad fortsatt er katolsk prest. Han har svært mange gode egenskaper, han har vært svært viktig for Den katolske kirke i Norge i tidligere år, og forhåpentligvis vil han kunne bli det igjen i kommende år. (At vi to er nesten naboer fra Jæren – jeg hørte om hans konversjon fra slektninger på Salte allerede i 1975 – gjør også at jeg har fulgt hans virke ekstra nøye.)

Bestemmelsene om at han i noen år ikke hadde lov til å virke i Norge kjenner jeg lite tid (og mye av det er ganske så komplisert), men da jeg leste “Anklaget: dagbok 2008-2011” der Pollestad beskriver utførlig hvordan han skrev et brev med ønske om laisering til paven, tenkte jeg at det vel ikke kunne være nødvendig – på tross av det som hadde skjedd, og hvor vanskelig han selv opplevde de månedene og årene.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(obligatorisk)

(obligatorisk)