jul 042016
 

Siden jeg ved utgangen av august skal avslutte mitt arbeid i St Hallvard menighet, er det uklart hvor, når og om jeg fortsatt skal feire den tradisjonelle latinske messen offentlig i Oslo. På nyhetssidene til tlm.oslo.katolsk.no har jeg skrevet følgende:

Etter juli 2016 er det foreløpig ikke planlagt noen tradisjonelle latinske messer i Oslo, men fremtidige messer vil bli kunngjort her.

Ta kontakt med p Oddvar Moi om dere har spørsmål om disse messene (som har blitt feiret stort sett hver måned siden 2009). Kontakt gjerne også sogneprester o.a. med ønsker om at de tradisjonelle latinske messene fortsatt kan feires i Oslo.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(obligatorisk)

(obligatorisk)