sep 272016
 

I videoen under ser og hører vi kardinal Kurt Koch (lederen for Vatikanets økumeniske arbeid) intervjuet i St Olav domkirke i Oslo (med lyden av skolebarna ved St Sunniva skole i bakgrunnen). Jeg må si at kardinalen uttrykte seg ganske nøkternt både om den kommende Luther-markeringen og generelt om økumenisk arbeid (i siste del, fra 2 min). Om samtalen med de protestantiske kirkesamfunnene sier han at vi nå faktisk ikke vet hvilket mål samtalene bør ha, derfor er det svært vanskelig å vite hva man skal gjøre.

  One Response to “Store utfordringer for økumenikken”

  1. Jeg er enig med Kardinalen om det blir vanskelig å vite hva man skal gjøre under den økumeniske markering i Lund. Jeg må innrømme at når jeg hørte at Paven skulle komme til denne markering tenkte jeg at dette var feil! at vi katolikkerne har vi ingenting å ferie, eller hva skal man feire? 500 år av kjetteri og heresi?
    Hver dag avstanden fra den Katolske Kirke og de Prostestantiske kirke(r) er større og større…. b.a. pga likekjønn vielse, kvinner i presteskap, abort, osv. osv. Den Katolske Kirke har gjort sin jobb når det gjelder det økumeniske arbeidet, b.a. med å akseptere gifte prester i den Katolske Presteskap som er blitt konvertitt (noe som jeg er ikke enig, men hvis Vatikanet har godkjent dette, hvem jeg er for å ikke akseptere dette?), den andre Vatikan Consilium og med det arbeidet b.a. de nye bevegelser i Kirken, f.eksempel Fokolarer.
    Det ser ut som at vår Paven vil konkludere det Barmhjertighet år med å vise at Den Katolske Kirke venter fortsatt på våre brødene som er tapt i denne verden.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(obligatorisk)

(obligatorisk)