jun 052017
 

Catholic Herald skrev for noen dager siden: “In an interview with Spanish newspaper El Mundo, Fr Arturo Sosa said: “Christians believe that we are made in the image and likeness of God, and God is free, but He always chooses to do good because He is all goodness.

“We have formed symbolic figures such as the devil to express evil. Social conditioning can also represent this figure, since there are people who act [in an evil way] because they are in an environment where it is difficult to act to the contrary.””

Men Den katolske kirkes katekisme sier ganske tydelig:

391. Forut for det ulydige valg våre første foreldre traff, lyder en forførerisk røst som taler Gud imot,446 og som av misunnelse får Adam og Eva til å kjenne døden. Skriften og Kirkens Tradisjon ser i denne skikkelsen en fallen engel, kalt Satan eller djevelen. Kirken lærer at han først var en god engel, skapt av Gud. “Djevelen og de andre demoner ble visselig skapt naturlig gode av Gud, men de har gjort seg selv onde”.

392. Skriften taler om at disse englene hadde syndet.450 Deres “fall” består i et fritt valg hos disse skapte ånder, som har sagt et grunnleggende og ugjenkallelig nei til Gud og Hans rike. Vi hører som en gjenklang av dette opprøret i fristerens ord til våre første foreldre: “Dere vil bli som Gud” (Gen 3, 5). Djevelen “har syndet fra første stund av” (1 Joh 3, 8), han er “løgnens far” (Joh 8, 44).

393. Det er fordi englenes valg er ugjenkallelig at deres synd ikke kan tilgis, ikke på grunn av en mangel ved Guds uendelige miskunn. “Det finnes ingen anger for dem etter fallet, like lite som det finnes anger for mennesket etter døden”.

394. Skriften vitner om ond innflytelse fra ham Jesus sier har vært “morder fra begynnelsen av” (Joh 8, 44). Han forsøkte til og med å få Jesus bort fra det oppdrag Han hadde fått fra sin Far.452 “Guds sønn trådte frem i verden for å ødelegge djevelens verk” (1 Joh 3, 8). Det mest skjebnesvangre av disse verk var at han ved løgn forførte mennesket, slik at det ble ulydig mot Gud.

395. Satans makt er imidlertid ikke ubegrenset. Han er bare en skapning, mektig riktignok fordi han er rent ånd, men dog en skapning, og han kan ikke forhindre at Guds rike bygges opp. Selv om Satan virker i verden i hat mot Gud og Hans rike i Jesus Kristus, og til tross for at hans virke gjør stor skade – av åndelig art, og indirekte av fysisk art – på hvert menneske og på samfunnet, tillates allikevel dette av det guddommelige forsyn som både med styrke og mildhet leder menneskets og verdens historie. Dette at Gud tillater djevelen å virke, er et stort mysterium, men “vi vet at Gud i alle ting er med og virker til det beste for dem som elsker ham” (Rom 8, 28).

Catholic Herald skriver også en annen artikkel om denne nyheten.

OPPDATERING 8/6.
Catholic Herald skriver i dag at en talsmann for Jesuittene sier:

“Father Sosa was asked to comment on the question of evil. In his response, he pointed out that evil is part of the mystery of freedom. He noted that if the human being is free, it means he can do good or evil; otherwise, he would not be free.

“Human language uses symbols and imagery. God is love. To say God symbolizes love is not to deny the existence of God. The devil is evil. Similarly, to say the devil symbolizes evil is not to deny the existence of the devil.”

The spokesman went on: “Like all Catholics, Father Sosa professes and teaches what the Church professes and teaches. He does not hold a set of beliefs separate from what is contained in the doctrine of the Catholic Church.”

  2 Responses to “Jesuittenes general uttrykker tvil om djevelens eksistens”

  1. Det forundrer meg ikke – særlig med tanke på den uthuling av katolsk lære – kanskje særlig særlig om de siste ting – man i lang tid har kunnet registrere. Katekismen blir et “verdidokument” snarere enn en utlegning og forklaring av en forpliktende lære, noe man kan se bort fra for “dialogens” og de “pastorale hensyns” skyld.

  2. Ad oppdateringen: jeg er ikke beroliget! Å si at Gud “symboliserer kjærlighet” er særdeles uklart og en inngangsport til et fordreiet gudsbillede. Dessuten: hva hjelper det å henvise til Kirkens dogmer når man konsekvent fyller ordene med nytt innhold?

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(obligatorisk)

(obligatorisk)