DEN KATOLSKE KIRKES TEKSTREKKE


Tekster for 20. søndag i det alminnelige kirkeår - År C

Første lesning Jeremia 38,4-6.8-10
Stormennene sa da til kongen: "Denne mannen må dø; for han tar motet fra de krigerne som er igjen her i byen, og fra hele folket, når han taler slik til dem. Han vil jo ikke det som gagner dette folket, men det som skader." Kong Sidkia svarte: "Dere får gjøre med ham som dere vil. For kongen har ingen makt over dere." Da tok de Jeremia og kastet ham i kongesønnen Malkias brønn i vaktgården. De firte ham ned med rep. Det var ikke vann i brønnen, men gjørme, som han sank ned i. Ebed-Melek gikk ut av slottet og sa til kongen: "Herre konge, det er ondt, alt det som disse mennene har gjort mot profeten Jeremia. Nå har de kastet ham ned i brønnen, og der kommer han til å dø av sult; for det er ikke mer brød i byen." Da gav kongen nubieren Ebed-Melek denne befaling: "Ta med deg tretti mann herfra og dra profeten Jeremia opp av brønnen før han dør." Slik lyder Herrens ord.

Salme 40 (39)
Omkved: Jeg ropte til Herren, og han hørte meg..

Jeg ventet og håpet på Herren.
Han bøyde seg og hørte mitt rop.

Han dro meg opp av fordervelsens grav, opp av den dype gjørmen.
Han satte mine føtter på fjell, og gjorde skrittene faste.

En ny sang la han i min munn, en lovsang til vår Gud.
Mange skal se det og frykte og sette sin lit til Herren.

Jeg er hjelpeløs og fattig, men Herren har omsorg for meg.
Du min hjelper og redningsmann, drøy ikke lenger, min Gud. .

Annen lesning Hebreerbrevet 12,1-4
Da vi har så stor en sky av vitner omkring oss, så la oss legge bort alt som tynger, og synden som så lett henger seg på oss, og holde ut i det løp som er lagt opp for oss, med blikket festet på ham som er troens opphavsmann og fullender, Jesus. For å få den glede han hadde i vente, tålte han korset uten å bry seg om vanæren, og nå har han satt seg på høyre side av Guds trone. Ja, tenk på ham som holdt ut en slik motstand fra syndere, så dere ikke blir trette og motløse. I kampen mot synden har dere ennå ikke gjort slik motstand at det gjaldt livet. Slik lyder Herrens ord.

Allelujavers
Alleluja. Mine får hører min stemme, sier Herren. Jeg kjenner dem, og de kjenner meg. Alleluja.

Evangelium Lukas 12,49-53
Ild er jeg kommet for å kaste på jorden; hvor jeg ønsker at den alt var tent! En dåp må jeg døpes med; hvor tynget jeg er til den er fullført! Mener dere jeg er kommet for å gi fred på jorden? Nei, sier jeg dere, ikke fred, men strid. Om det er fem i et hjem, skal de fra nå av ligge i strid med hverandre: Tre mot to og to mot tre; far skal stå mot sønn og sønn mot far, mor mot datter og datter mot mor, svigermor mot svigerdatter og svigerdatter mot svigermor. Slik lyder Herrens ord.