TLM

 

Jeg skriver ganske mye om den tradisjonelle latinske messen på denne bloggen, og det gjør jeg fordi jeg selv syns jeg har svært mye å lære av vår Kirkes gamle tradsjon – og tenker at andre kanskje også kan finne dette stoffet nyttig.

Og jeg driver selvsagt med dette fordi pave Benedikt i 2007 gjorde det helt legitimt å lære av og aktivt bruke Kirkens gamle tradisjon – både liturgisk og på alle andre måter. Jeg følger også vår pave fullt og helt mht tolkningen av de andre Vatikankonsil; at dette ikke bryter med Kirkens tradisjon, men (bare) justerer den til en viss grad – slik Kirken i alle århendrer har forandret og viderutviklet seg.

Noen liker ikke den interessen jeg så aktivt (bl.a. ved å regelmessig feire offentlige tradisjonelle messer i Oslo) viser mot det «førkonsiliære» (et uttrykk som antyder at det skulle være et brudd noe sted). De må selvsagt kunne ha sine egne preferanser (innenfor de normer Kirken tillater), men de bør samtidig kunne godta at jeg (og andre som tenker som meg) også gjør det Kirken tillater og oppfordrer til.

Jeg har studert vår Kirkes tradisjonelle liturgi i over fem år nå, og har samlet en del ressurser til hjelp for å feire den tradisjonelle latinske messen (TLM) og andre tradisjonelle liturgier – GÅ HIT FOR Å SE DISSE RESSURSENE.