Oddvar Moi

Evangelisk eller katolsk?
Leserinnlegg i avisen Dagen - juni 2000

 

Jeg har fått med meg den interessante informasjonen i Dagen de siste uken om at flere lutherske prester snart skal ordineres i Den nordisk katolske kirke (NKK). Jeg må nok innrømme at jeg var skuffet over at ikke noen av disse heller valgte å gå inn i den romersk katolske kirke, men jeg skal her ikke si noe mer om disse enkeltpersoners valg, men heller stille et par spørsmål til Dagens dekning av saken.

14. juni intervjuer Dagen Ottar Myrseth om NKK, og er svært opptatt av at ordet evangelisk ikke ble med i kirkens navn. Avisen er likevel glad for at den nye kirken ønsker å være evangelisk. Jeg gleder meg sammen med Dagen over dette, men lurer samtidig på hvilke kirker som ikke er eller ikke ønsker å være evangeliske. Er det kanskje den romersk katolske kirke man tenker på? Når jeg selv er katolikk, oppfatter jeg jo dette som et viktig signal om holdningen til vår kirke.

Min mistanke om holdningene til katolikkene bygger her også på hva redaktør Kleppa skrev en ukes tid tidligere om de samme prestene. Han er overrasket over at disse "forlet den evangeliske kyrkjefamilien". Den ene grunnen til at Kleppa regner dette som et alvorlig frafall, er at katolikkene ikke bygger på Bibelen alene. Nå gir Myrseth et svært godt svar på denne anklagen i sitt intervju, der han bl.a. påpeker at liberale grupper har utnyttet slagordet "skriften alene" til å undergrave kirkens gamle lære. Kanskje dette prinsippet likevel ikke har fungert så godt som man en gang trodde?

Kleppa sier også at katolikkene "ikkje byggjer på trua og nåden aleine". Dette første er korrekt siden katolikken har en annen forståelse av forholdet mellom troen og gjerningene, men jeg (som katolsk prest) kjenner ikke til at katolikker regner med å bli frelst ved noe annet enn Guds nåde. Hva skulle vel det være?

Poenget med dette korte innlegget er å påpeke at det vel er forskjeller mellom kirkesamfunn, selvsagt også mellom lutheranere og katolikker. Men å operere med en båstenkning der man setter alle de reformatoriske kirkesamfunnene på den ene siden imot den katolske kirke, det syns jeg blir meningsløst i vår tid. Det er vel andre skillelinjer som er mye viktigere?

Det er selvsagt vanskelig å løsrive seg helt fra historiske argumenter, men kan jeg be om at Dagen gjør klart på hvilket grunnlag man i år 2000 fortsatt snakker som om det var to typer kristne; katolikker og de andre (evangeliske), og at det er en dyp kløft mellom de to gruppene? Jeg vil også gjerne be Dagen gjøre klart hva det er ved dagens katolske kirke som gjør at man ikke kan kalle den evangelisk? Jeg gikk selv over til den katolske kirke for seks år siden, og kan ikke se at denne på noen måte er mindre evangelisk eller Kristus-sentrert enn Den norske kirke jeg vokste opp i.


Hva syns du om disse tankene? Send meg dine tanker, meninger og reaksjoner.