Oddvar Moi

TILBES MARIA?
Leserinnlegg i avisen Dagen - januar 1997

 

Siden starten av november i fjor har det foregått en noe underlig debatt i Dagens spalter. Hans Svartdahl påstod først at Jomfru Maria blir tilbedt av katolikkene og til og med at de regnet henne som guddommelig! Siden har både en ortodoks prest og Dagens redaktør skrevet om dette emnet, og fokusert mest på det ulike synet på læreembedet i forskjellige kirker.

Den 7. januar skriver Svartdahl på nytt at katolikkene tilber Maria, og som "bevis" nevner han at katolikker jo ofte korser seg foran en Maria-statue. Det er korrekt at katolikker ofte korser seg før og etter en bønn og når de korser seg, sier de: "I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn". Det er også korrekt at katolikker gjerne ber om helgeners forbønn - slik som alle kristne ofte ber andre (levende) kristne om forbønn - og blant forbederne har Maria en utvilsom førsteplass, men jeg kan ikke forstå at det dermed på noen måte følger at katolikkene tilber henne som en guddom.

Hvis man vil finne ut av dette spørsmålet, er vel den letteste måten å konsultere en katolsk troslære. Og gjør man det, vil man helt krystallklart finne uttrykt at vel kan Maria og mange andre mennesker æres for det de har gjort og er, men at ingen andre enn den treenige Gud skal tilbes.

Svartdahl kommer i sitt siste innlegg også inn på pavens rolle og på læreembedet i den katolske kirke. Den letteste måten å forstå dette på, er å tenke på apostlene og det oppdraget de fikk overgitt av Jesus før han for opp til himmelen. Når denne første generasjonen av Jesu etterfølgere døde ut, stod en ny genereasjon med innsatte tilsynsmenn (=biskoper) klar til å ha tilsyn med kirken, og slik har det fortsatt helt til våre dager. Biskopene, og blant dem er paven den første, har autoritet til å avgjøre de mange spørsmål som oppstår i kirken etter som tiden går. Deres oppdrag og autoritet består i å tolke og avgjøre alle ting i samsvar med Guds eget ord, Bibelen, men de kan selvsagt aldri gjøre noe imot Guds ord.

Den katolske kirke og de protestantiske kirkene har ulikt syn på hvordan kirken skal styres og hvordan man skal forstå nye fenomener som dukker opp i tidens løp, men det skulle vel ikke gi grunnlag for å kritisere den katolske kirke på en så unyansert og respektløs måte som vi har sett antydninger til i Dagen.


Hva syns du om disse tankene? Send meg dine tanker, meninger og reaksjoner.