Oddvar Moi

Curriculum vitae

Gå til år: 1980 - 1985 - 1990 - 1995 - 2000
 • 1955 Født i Time på Jæren 18. desember 1955.
 • 1956 Døpt i Time kyrkje 29. januar 1956.
 • 1962-68 Gikk på Vestly (barne)skule, i Time kommune.
 • 1968-71 Gikk på Time ungdomsskule på Bryne .
 • 1970 Luthersk konfirmasjon i Time kyrkje 10. juni 1970.
 • 1971-75 Gikk på Bryne gymnas (først et ekstraår på reallinjen, deretter engelskartium i 1975).
 • 1975-82 Studerte teologi ved Menighetsfakultetet i Oslo.
 • 1977 Stuieopphold i i Israel fra juni til desember 1977 (studerte moderne hebraisk i Jerusalem).
 • 1978 Tok grunnfagseksamen i Språkvitenskap m/ fonetikk ved Universitetet i Oslo i des. 1978.
 • 1979 Tok mellomfagseksamen i Hebraisk ved Universitetet i Oslo i des. 1979.
 • 1980 Studieopphold i Texas fra juni til august 1980 ("Greek Discourse Analysis" ved The Summer Institute of Linguistics).
 • 1980-81 Bodde i Aten og studerte moderne gresk fra sept 1980 til april 1981.
 • 1982 Ble Cand. Theol ved Menighetsfakultet i juni 1982.
 • 1982-83 Feltpresttjeneste i Garnisonen i Sør-Varanger (GSV), aug. 1982 - aug. 1983.
 • 1983 Meldte meg ut av Den norske kirke og inn i Den Evangelisk Lutherske Frikirke i september 1983.
 • 1983-84 Filosofistudier (grunnfag) ved Unversitetet i Oslo.
 • 1984-86 Studieopphold og arbeid ved Nordiska L'Abri i Mølle, Skåne. (Inkl. tre måneders studieopphold ved L'Abris hovedsenter i Sveits, vinteren 1985.)
 • 1985 Giftet meg med Arlyne Joy Lander, 14. desember 1985, i Portland, Oregon, USA.
 • 1986 Ble presteordinert i Den Evangelisk Lutherske Frikirke 5. juni 1986, i Kragerø.
 • 1986-88 Feltprest ved MFABN på Setermoen, Troms, aug. 1986 - aug. 1988.
 • 1988-1994 Pastor i Arendal menighet av Den Evangelisk Lutherske Frikirke, aug. 1986 - juni 1994.
 • 1993 Tok Pedagogisk seminar ved Kristiansand lærehøgskole i desember 1993.
 • 1994 Tok Engelsk grunnfag ved Agder distriktshøgskole i Kristiansand, i juni 1994.
 • 1994 Avsluttet min tjeneste som pastor i Arendal Frikirke i juni 1994
        (Jeg begynte med undervisning med tanke på å bli opptatt i den katolske kirke umiddelbart etterpå.)
 • 1994 Sommeren og høsten jobbet jeg som flyktningekonsulent i Tvedestrand kommune og vikarlærer ved Barbu videregående skole i Arendal.
 • 1994 Ble opptatt i Den katolske kirke 28. desember 1994
        (I St. Franciscus kirke i Arendal, av pastor Alan Littlewood.)
 • 1995 Flyttet til Bergen i januar 1995 og begynte å arbeide ved St. Paul skole.
 • 1995 Tok Nordisk grunnfag ved universitetet i Bergen i juni 1995.
 • 1995-97 Deltidsstudier i katolsk teologi, veiledet av pastor Alan Littlewood.
 • 1997-1998 Studieopphold ved Allen Hall presteseminar i London fra september 1997 til juli 1998.
 • 1999 Endelig dispensasjon fra sølibatskravet for prester i den katolske kirke blir sendt fra Vatikanet i juni.
        (Midlertidig dispensasjon hadde blitt gitt i november 1996, men krav om to års videre studier.)
 • 1999 Ordinert til diakon i Den katolske kirke 8. september 1999 av biskop Gerhard Schwenzer.
 • 2000 Ordinert til katolsk prest 8. januar 2000 av biskop Gerhard Schwenzer - i St Paul kirke i Bergen.
 • Til topps
 • Fra januar 2000
  arbeidet jeg som lærer og skoleprest ved St. Paul skole og som kapellan i St. Paul menighet i Bergen.
 • Fra februar til juli 2006 studerte jeg økumenisk teologi ved det pavelige universitetet Angelicum i Roma
 • Fra 1. august 2006 til 31 juli 2009 var jeg kapellan i St. Svithun menighet i Stavanger
 • Fra 1. august 2009 er jeg kapellan i St Hallvard menighet i Oslo.