Oddvar Moi

Pastoren som ble katolikk
Intervju i Agederpost, Arendal, 20. januar 1995

 

Tidligere pastor i Arendal frikirke, Oddvar Moi, har valgt å bryte med lutherdommen for å bli katolikk. - Folk respekterer mitt syn, men jeg blir ikke helt forstått, sier han.

Av Stein Bay Styrvold

Det er ikke hver dag at en luthersk pastor velger å forlate lutherdommen og konvertere til Den katolske kirke. Men det var nettopp dette tidligere pastor i Arendal frikirke, Oddvar Moi, gjorde 28. desember i fjor.

Det var synet på sakramentene - spesielt nattverden - som ble utslagsgivende for beslutningen.

- Nattverden fortjener en mer sentral plass. Både Den norske kirke og frikirken legger for liten vekt på nattverdens sakrament.

Få reaksjoner
Oddvar Moi har gått grundig til verks i sine studier av kirkens historie. Han stiller spørsmålstegn ved om reformasjonen var nødvendig.

- Luther reagerte med rette mot enkelte tendenser av gjerningskristendom. Men jeg tror det kunne ha vært mulig å reformert den katolske kirke den gang uten å bryte ut av kirken. I tillegg til synet på nattverd og reformasjonen, er Moi i tvil om ordinasjonen i lutherske kirker er riktig. Han trekker fram Jesu bønn om at alle kristne skal være ett. Ut fra dette ordet stiller han spørsmålet om det trengs å holde fast skillet mellom kristne. Han ønsker å tenke helhetlig. Tidlig på høsten i fjor skrev Moi til en del prester i landet foruten noen kollegaer i Frikirken. I brevet redegjorde han for sitt syn og sin beslutning.

- Har du fått noen reaksjoner på at du valgte katolisismen?

- Jeg har ikke fått spesielt negative reaksjoner, men det har heller ikke blitt noen diskusjon av betydning. Folk respekterer mitt syn, men jeg blir ikke helt forstått.

Lang vei å gå
Veien fra lavkirkelig lutheraner til katolikk tok mange år for Oddvar Moi. Kontakten med den katolske soknepresten i Arendal gjennom blant annet Predikantenes Broderring har betydd mye: De har kjent hverandre i mange år.

Oddvar Moi har ikke forhastet seg, men latt prosessen utvikle seg over lang tid. Det var først høsten 1993 at han for alvor begynte å tenke på å bli katolikk.
Den tidligere frikirke-pastoren forteller at han ble påvirket av en del amerikanske teologer da han for fire år siden hadde et studieopphold i USA. Av disse høykirkelige lutherske teologene ble noen få katolikker.

Han har jobbet en hel del med liturgiske spørsmål og har funnet at veldig mye er felles, men at det likevel er en del som skiller.

- Var det en vanskelig vei å gå før du valgte å konvertere?

- Jeg har tatt et steg om gangen. Først sluttet jeg som pastor. Så fikk jeg undervise i den katolske kirken i Arendal. Det er en omfattende prosess å konvertere. Vanligvis kreves det 12 måneders undervisning, men siden Moi hadde sin teologiske bakgrunn holdt det med seks måneder. Deretter måtte han skrive til den katolske biskopen i Oslo som ga tillatelse før han kunne konvertere i Arendal like før nyttår.

Flyttet fra Arendal
- Selv om jeg nå har blitt katolikk, har jeg ikke vendt meg mot noen og heller ikke forandret synspunkter særlig mye. Jeg har et uforandret syn på frelsen og rettferdiggjørelsen. Dette regner jeg med vil overraske mange som har lært at katolikker blir frelst av tro pluss gjerninger. Det er helt misforstått. Også katolikker blir frelst utelukkende av Guds nåde, understreker Oddvar Moi.

Etter at han sluttet som pastor i Arendal frikirke, var han en kort periode flykningekonsulent og lærer i den videregående skolen. Nå har ferden gått til Bergen. I forrige uke begynte han som lærer ved St. Paul skole, den katolske barne- og ungdomsskolen.

Han forteller at det var ganske tilfeldig at Bergen ble valgt. Det passet greit da hans kone skal studere ved Kunst- og Håndverksskolen.