Oddvar Moi

Pastor sluttet - ble katolikk
Stykke i Den evangelisk lutherske Frikirkes blad, Budbæreren 5. mars 1995

 

Oppslag på første side:

Frikirkepastor ble katolikk
Oddvar Moi var pastor i Arendal Frikirke inntil forsommeren 1994. 28. desember konverterte han til katolisismen. Ikke minst nattverdsynet var årsaken til denne overgangen - som vel må sies å være av de sjeldne.

Av Jon Magne Lund

Nattverdsynet avgjorde for Oddvar Moi
Tidligere pastor Oddvar Moi i Arendal menighet har forlatt Frikirken til fordel for Den katolske kirke. Høsten 1993 begynte han for alvor å tenke på å bli katolikk. Han sluttet som forstander i Arendal - der han hadde arbeidet siden 1988 - forsommeren 1994, og 28. desember konverterte han.

Til Agderposten forteller Moi at det var synet på sakramentene - spesielt nattverden - som ble utslagsgivende for beslutningen. Moi synes at både Den norske kirke - som han forlot da han meldte seg inn i Frikirken - og Frikirken legger for liten vekt på nattverden.

Reformasjonen nødvendig?
Moi stiller spørsmålstegn ved om reformasjonen i det hele tatt var nødvendig. Han uttaler at "Luther reagerte med rette mot enkelte tendenser av gjerningskristendom" - men tror det kunne ha vært mulig å reformere Den katolske kirke den gang uten å bryte ut av kirken.

Moi er videre i tvil om ordinasjonen i lutherske kirker er riktig og trekker frem Jesu bønn om at alle skal være ett. Han spør om det da er riktig å holde fast på skillet mellom de kristne.

Få reaksjoner
Den tidligere frikirkepastoren skrev tidlig høsten 1994 til en del prester i Den norske kirke og enkelte kolleger i Frikirken og redegjorde for sitt syn og beslutning. Han har ikke fått spesielt negative reaksjoner, "men det har heller ikke blitt noen diskusjon av betydning. Folk respekterer mitt syn, men jeg blir ikke helt forstått."

Mois vei til katolisismen gikk blant annet gjennom kontakten med den katolske sognepresten i Arendal i Predikantenes Broderring. Et studieopphold i USA for fire år siden, der han kom i kontakt med en del høykirkelige lutherske teologer, har også hatt betydning. Enkelte av disse er senere blitt katolikker.

"Ikke forandret synspunkter"
Overfor Agderposten understreker Moi at han ikke har fotandret synspunkter i særlig grad. I liturgiske spørsmål er mye felles, selv om det også er noe som skiller. Han har også et uforandret syn på frelsen og rettferdiggjørelsen. "Dette regner jeg med vil overraske mange som har lært at katolikker blir frelst av tro pluss gjerninger. Det er helt misforstått. Også katolikker blir frelst utelukkende av Guds nåde."

Seks måneders undervisning
Det er ikke gjort i en håndvending å konvertere til katolisismen. Vanligvis kreves det 12 måneders undervisning, men siden Moi hadde sin teologiske bakgrunn, holdt det med seks måneder. Deretter måtte han skrive til den katolske biskopen i Oslo, som ga sin tillatelse. Nå har Moi flyttet til Bergen der han har begynt som lærer ved St. Paul skole, den katolske barne- og ungdomsskolen i byen.