Oddvar Moi

Velkomstintervju
I menighetsbladet for St. Svithun menighet

- Være bare prest

Jeg gleder meg til å være bare prest, sier pastor Oddvar Moi, vår nye kapellan. Han ser fram til mer tid til mennesker og prekener enn de siste årene i Bergen.

Sommeren 1999 nikket pave Johannes Paul sitt ja til godkjenning av dispensasjon fra sølibatet, og fra september samme året har pastor Oddvar Moi vært diakon og prest i St Paul menighet i Bergen, med unntak av siste vår, da han studerte ekumenisk teologi ved dominikanernes teologiske universitet Angelicum. Arlyne Moi, hans kone, studerte italiensk og Romas historie.

I tillegg til kapellanstillingen var p. Oddvar skoleprest og lærer på St Paul skole, der han underviste i engelsk, samfunnsfag, norsk og kristendomskunnskap. Nå regner presten med å få bedre tid til teologisk refleksjon og mer konsentrasjon om prestelige gjerninger.

Vi treffer den 'hjemvendte' jærbuen på biblioteket, da hans kontor ennå ikke er kommet helt i orden. P. Oddvar Moi er oppvokst i 'klokkargarden' i Time kommune, og er derfor godt kjent i distriktet, selv om han ikke har bodd i Rogaland de siste 30 årene. 15. august overtok han og Arlyne p. Reidars 'gamle' leilighet i St. Olavsgt 1.

Ekteparet Oddvar og Arlyne kom til Bergen i januar 1995. Da hadde den tidligere frikirkepastoren i Arendal nettopp blitt opptatt i Den katolske kirken. Han hadde hatt mange og lange samtaler med sogneprest Alan Littlewood i Arendal, og han ønsket å fortsette sitt virke som prest innenfor en katolsk kirkesammenheng. De siste årene før konversjonen hadde han beveget seg i høykirkelig retning, og et viktig punkt for p. Oddvar ble sakramentsbevisstheten. Han tenkte også mye på om en luthersk prest eller en biskop var en vikelig biskop.

- Kallet har fulgt meg hele livet, forteller p. Oddvar. Derfor snakket han med daværende biskop Schwenzer noen måneder etter konversjonen om å bli prest i Den katolske kirken. Og han ble møtt på en vennlig måte: - Hvis dette er Guds vilje, skal jeg gjøre mitt ytterste for å hjelpe deg, var svaret.

I ventetiden forberedte Oddvar seg til sin prestegjerning hos p. Littlewood, og han leste seg opp på katolsk teologi. Ett år på presteseminaret Allen Hall i London ble det også. For å få arbeid som lærer i denne tiden, tok han norsk og engelsk grunnfag og pedagogisk seminar, fra før av hadde han også språkvitenskap, hebraisk og filosofi fra Universitetet i Oslo. I 1995 fikk han stilling som lærer ved St Paul skole etter å jobbet en kort tid som lærer og flyktningekonsulent i Arendal. Det var derfor naturlig at p. Oddvar fortsatte deler av sin lærergjerning da han ble skoleprest og kapellan.

Han tok artium på Bryne gymnas, og var aktiv i det kristne skolelaget Credo, og formann i kristenrussen i 1975. Allerede i gymnastiden opplevde han å få kall til å bli prest, og etter artium på engelsklinjen begynte han på Menighetsfakultetet i Oslo.

Etter flere utenlandsopphold, både i Jerusalem og i Aten for å studere hebraisk og gresk, tok p. Oddvar teologisk embetseksamen i 1982.

- Fra barndommen av har jeg hatt en kjærlighet til Den norske kirke. Jeg traff mange gode mennesker der, og jeg kjenner mange av biskopene personlig fra tiden på Menighetsfakultetet.

Ernst Baasland, Stavangers biskop, ble den som betydde mest for den unge prestestudenten.

- Han lærte meg å først se på innholdet av tekster slik vi har fått dem overlevert, og bruke mindre tid på alle slags innledningsspørsmål som forfatter, tid og sted osv.

P. Oddvar forklarer at det vanligste var å vurdere tekstens sammenhengen først, og så innholdet - hvis man da i det hele tatt fikk tid til selve teksten.

Etter embetseksamenen tok p. Oddvar verneplikten som feltprest i 1982-83, og ble ordinert som prest i 1986 for han vervet seg senere i feltprestkorpset for en to års periode.

Men i mellomtiden hadde teologen meldt seg ut av statskirken. Han var opptatt av at staten og kirken ikke burde ha noe med hverandre å gjøre. Derfor valgte han Den evangelisk lutherske frikirke som sin kirkelige tilhørighet. Der ble han pastor i 1988, og Arendal ble hans bosted i seks år. P. Oddvar hadde også giftet seg. Han traff amerikanske Arlyne i Sveits på det kristne senteret L'Abri, og de ga hverandre sitt ja i 1985.

St. Svithun menighet er noe mindre enn St. Paul menighet i Bergen. Men der er likevel likheter: - Jeg er vant til kulturelt mangfold, sier han.

Selv om han er prest, blir det også undervisning i vår menighet. Den nye presten skal ha ansvar for konfirmantene, og for Troskurs II, høstens kurs for litt viderekommende. Katakeselærerne kommer han også til å møte.

AV KARI BERLE