Gå tilbake
ett steg.

 

DEN KATOLSKE KIRKES TEKSTREKKER

Tanker om tekstene - v/ fader Oddvar Moi

12. søndag i det alminnelige kirkeår


TEKSTER: Jer 20,10-13; Rom 5,12-15; Matt 10,26-33


Frykt ikke, dere er verd mer enn mange spurver. - Matt 10,31

Både første lesning fra profeten Jeremia og evangeliet understreker det samme poenget; det kan være vanskelig å tjene Herren, men uansett hva som skjer, vil Herren være med oss.

 


Gå til hovedsiden for prekener - Gå til oversikten over "Tanker om tekstene"