Gå tilbake
ett steg.

 

DEN KATOLSKE KIRKES TEKSTREKKER

Tanker om tekstene - v/ fader Oddvar Moi

15. søndag i det alminnelige kirkeår.


TEKSTER: Jes 55,10-11; Rom 8,18-23; Matt 13,1-23 (eller 1-9)


Noe (av såkornet) falt i god jord, og det bar grøde - noe hundre, noe seksti
og noe tredve foll.   Den som har ører, han høre!" . - Matt 13,9

Hovedtemaet for denne søndagen er Guds ord som blir forkynt, og effekten av ordet i forskjellige menneskers liv.

I først lesning sammenlignes Guds ord med såkornet: "Som regn og snø faller ned fra himmelen og ikke vender tilbake dit før det har vannet jorden, gjort den fruktbar og latt det spire og gro på den .. slik er det også med mitt ord, det som går ut av min munn. Det vender ikke tomt tilbake til meg, men utfører det jeg vil, og fullfører det jeg sender det til." Korn sammen med jord og fuktighet skaper grøde, sier teksten ganske enkelt. Slik er det også med Guds ord, det forkynnes og får siden sin effekt.

I evangeliet tas denne tråden opp, men nyanseres med de forskjellige typene effekt Guds ord får i ulike mennesker. Hos noen mennesker bærer Guds ord rik frukt, men hos andre i verste fall ingen grøde i det hele tatt, hos noen litt, hos andre mye frukt.

Jesus identifiserer tre typer problemer i denne lignelsen, og vi skal se litt på alle tre:

Først de som hører budskapet om Guds rike uten å forstå det. Det er vel mennesker som ytre sett hører Guds ord, vokser opp i en kristen sammenheng, men som aldri virkelig har forstått i sitt hjerte hva budskapet går ut på. Med en slik mangel på virkelig forståelse er det opplagt at ordet ikke vil ha noen virkelig effekt, og dette viser betydningen av at den oppvoksende slekt får hjelp til å forstå skikkelig hva den kristne tro går ut på.

Dernest er det de som lytter til budskapet og i øyeblikket tar imot det med glede; men de er uten røtter, flyktige av sinn. Beskrivelsen her ser mest ut til å være av en spesiell personlighetstype, mennesker som ikke klarer å holde fast på noe de har bestemt seg for. Nå er det vel få mennesker som helt og holdent faller i denne kategorien og mange av oss er noe påvirket av den, de fleste av oss er stødigere når vi får hjelp av andre, virkelig forstår hvorfor noe er viktig osv.

Det tredje problemet er de som hører budskapet, men denne verdens bekymringer og rikdommens glimmer kveler det. Dette er også et problem som de fleste av oss er berørt av; vi bekymrer oss. Men heller ikke denne egenskapen trenger å kvele ordets vekst i oss fullt og helt. Med hjelp av bønn, messefeiring, sjelsorg/skriftemål og støtte av gode venner vil vi kunne holde fast på troen og likevel bære frukt.

Til slutt står det kornet igjen som ble sådd i god jord, det er mennesker som lytter til budskapet og forstår det, holder fast på det og derfor bærer frukt. Men også blant disse varierer det hvor mye frukt de bærer, hvor lett de klarer - med Guds og menneskers hjelp - å gå fremover mot målet på tross av sine bekymringer og sin ustadighet. Uansett hvilke problemer vi har, la oss i hvert fall ikke gi opp!