Gå tilbake
ett steg.

 

DEN KATOLSKE KIRKES TEKSTREKKER

Tanker om tekstene - v/ fader Oddvar Moi

16. søndag i det alminnelige kirkeår.


TEKSTER: Visd 12,13.16-19; Rom 8,26-27; Matt 13,24-43 (eller 24-30)


Herre, du har gitt dine barn det gode håp at om de synder,
gir du anledning til omvendelse. - Visdommen 12,19

Denne søndagen har jeg valgt å bruke et vers fra første lesning til overskrift, ikke som vanlig fra evangeliet. Det gjør jeg fordi Visdommen bok legger frem prinsippene som så blir eksemplifisert i evangelieteksten.

I evangeliet hører man om denne fienden som har sådd ugress i hveteåkeren og forslaget fra tjenerne om å umiddelbart luke bort det som ikke skal være i åkeren. Da sier Herren: "Nei, da kan dere komme til å rykke opp hveten sammen med ugresset." Han vil heller at man skal vente helt til høsten, da man på en sikker måte kan skille kornet fra ugresset, uten å komme i skade for å kaste noe av kornet.

Slik passer Herren godt på oss, han forkaster ingen som kan komme til å gjøre godt, men gir oss tvert imot ekstra tid til omvendelse.