SKJEBNETIME

Av Francis A. Schaeffer


Tilbake til innholdsfortegnelse


KAPITTEL 7: STÅ FOR SANNHETEN

I september 1965, da jeg talte ved Wheaton College under deres bibeluke, snakket jeg om å presentere det historiske, kristne standpunktet til mennesker i det 20. århundret. På den tiden var ungdomsopprøret i ferd med å starte, etter først å ha hatt sine første spirer ved Berkeley universitetet. Enkelte ved Wheaton ble også kalt opprørere, inklusiv presidenten for studentrådet, og universitetsadministrasjonen hadde store problemer med dem. Likevel var det denne radikale gruppen som lyttet til det jeg hadde å si: "Hvis kristendommen er sann så berører den hele livet." Det er veldig radikalt å si noe slikt i vår tid, men opprørerne lyttet og det var også noen av dem som begynte å tenke på en ny måte etter det.

Vi trenger et revolusjonerende budskap midt inn i vår tids relativisme. Med revolusjonerende eller radikal mener jeg det som står imot tidsånden som så totalt har gjennomsyret samfunnet i dag. Det er den egentlige betydning av radikal.

Gud har gitt sitt svar i Bibelen. Bibelen som er sann når den omtaler både historien og verden og religiøse ting. Den gir oss derfor sannheten om alt i tilværelsen og er i stand til å være basisen for et radikalt opprør mot relativismen og synkretismen som er så typisk for vår tid, der ismer og religioner kan uttrykkes både med verdslig og religiøs, inklusiv kristen, terminologi.

Når vi nå har kommet til det berømte året 1984 og ser hvordan alle mennesker tilpasser seg og går den letteste veien, trenger vi en generasjon som er radikal i kampen for sannheten og for Kristus. Vi trenger unge og eldre mennesker som er villige til å stå i kjærlig, men reell, konfrontasjon til det som er galt. I stedet for å stadig tilpasse seg det som er nytt i tiden, slik også mange kristne har gjort og dermed kommet skritt, for skritt, for skritt bort fra sannheten.

Mange kristne har gjort ting som vi må være takknemlige for, men denne tendensen til å tilpasse seg tidsånden har vært en katastrofe. I en fallen verden vil alltid standpunkter svinge fram og tilbake som en pendel, fra å være galt på den ene måten til å bli galt på den motsatte siden. Vi som holder fast på de sanne bibelske prinsippene blir derfor nødt til å bekjempe feilene fra forskjellige sider. Djevelen gir oss aldri den luksusen å kunne kjempe bare på én front, men alltid på to eller flere fronter samtidig.

Problemet med den måten kristne tilpasser seg andre syn på, under hele den perioden vi har undersøkt og spesielt de siste årene, har vært at de alltid tilpasser seg det som er moderne og den virkelighetsforståelsen som er dominerende på ulike tidspunkter. Det er denne måten å tenke på som ødelegger både kirken og samfunnet i dag. Vi må alltid passe på at vi har en rett balanse, men det er et faktum at utviklingen i vår tid hele tiden har vært å tilpasse seg den humanistiske, verdslige virkelighetsforståelsen som er den mest ødeleggende makten i vår tid. Hvis ikke dette forandres, vil det snart være for sent å gjøre noe som helst. De kristne vil tilpasse seg så mye at deres tro forsvinner, og ikke nok med det; hele vårt samfunn vil gå i oppløsning.

Alt dette er på ingen måte uinteressant for oss. Alle disse ødeleggende tingene vil skje hvis ikke du - og jeg og alle som elsker Herren og hans kirke er villige til å gjøre noe. Derfor utfordrer jeg deg. jeg spør etter radikale kristne, spesielt unge radikale kristne, som er villige til å stå opp og konfrontere alt som er galt og destruktivt i kirken, kulturen og samfunnet. Denne konfrontasjonen må skje med kjærlighet og en må leve med Kristus hvert øyeblikk og arbeide i hans kraft.

Dersom det ikke er konfrontasjon i kjærlighet, men bare modig konfrontasjon, eller hvis ingen er modige nok til å si stopp når det er nødvendig, vil utviklingen gå videre sin skjeve gang. Da vil man om noen år se tilbake på historien og tenke på den tiden da kristne læreinstitusjoner sluttet å være kristne og da kristne organisasjoner gikk tapt for Kristi sak - for alltid.


Tilbake til innholdsfortegnelse