LITURGISK KALENDER FOR DEN TRADISJONELLE LATINSKE MESSEN

(Tatt fra messenboken på norsk fra 1962.)

Forklaring: Fester som feires., 1., 2. eller 3. klasse. - Imbredagene; 2. kl. - Ferialdagene: 4. kl.; unntatt i advent og fastetiden: 3. kl. - Fester som bare minnes; m.

Januar

1. Oktavdagen for julen. 1. kl. - Søndag mellom 2. og 5. januar; Jesu navnefest. 2. kl.
2.
3.
4.
5. Telesforus, pave og Martyr. m
6. Epifani eller Herrens Åpenbaring. 1. kl - Søndag etter Epifani: Den hl. Familie, 2. kl.
7.
8.
9.
10.
11. Hyginus, Pave og martyr. m.
12.
13. Minnet om Kristi dåp. 2. kl.
14. Hilarius bisk., bekj. kirkelærer. 3. kl. Felix, martyr, m.
15. Paul, eneboer. 3. kl. - Maurus, abbed. m.
16. Marcell, Pave og martyr. 3. kl.
17. Anton, abbed. 3 kl
18. Prisca, jomfru og martyr, m.
19. Marius, Martha, Audifax og abakum, martyrer, m. - Knut, konge og martyr, m. (Henrik, biskop og martyr, Finlands vernehelgen)
20. Fabian, pave, og Sebastian, martyrer, 3. kl.
21. Agnes, jomfru og martyr, 3. kl.
22. Vincent og Anastasius, martyrer, 3. kl.
23. Raymond, bekj. 3. kl. - Emerentiana, jomfru og martyr, m.
24. Timoteus, biskop og martyr, 3. kl.
25. Apostelen Pauls omvendelse, 3. kl. - Ap. Peter, m.
26. Polykarp, biskop og martyr, 3. kl
27. Johannes Krysostomus, biskop, bekjenner og kirkelærer, 3. kl.
28. Peter Nolaskus, bekj., 3. kl. - Agnes, jomfru og martyr, m.
29. Frans av Sales biskop, bekj. og kirkelærer, 3 kl
30. Martina, jomfru og martyr, 3. kl
31. Johannes Bosco, bekjenner, 3. kl.

Februar

1. Ignatius, biskop og martyr, m.
2. Kyndelmesse eller Mariasrensningsfest, 2. kl.
3. Blasius, biskop og martyr, m. - (Ansgar, biskop og bekj.)
4. Andreas Korsini, biskop og bekj, 3. kl.
5. Agathe, jomfru og martyr, 3. kl.
6. Titus, bisk. og bekj., 3. kl. - Dorothea, jomfru og martyr, m.
7. Romuald, abbed, 3. kl.
8. Johannes av Matha, bekj. 3. kl.
9. Kyrill av Alexandria, biskop, bekj. og kirkelærer, 3. kl. - Apollonia, jomfru og martyr, m.
10. Skolastika, jomfru, 3. kl.
11. Vår Frue av Lourdes, 3. kl.
12. De syv stiftere av Servitterordenen, bekj., 3. kl.
13.
14. Valentin, martyr. m.
15. Faustinus og Jovita, martyrer, m.
16.
17.
18. Simeon, biskop og martyr, m.
19.
20.
21.
22. Apostelen Peters bispestol, 2. kl. - Ap. Paul. m.
23. Peter Damian, biskop, bekj. og kirkelærer, 3. kl.
24. Mathias, apostel, 2. kl.
25.
26.
27. Gabriel av Den smerte fulle mor, bekj., 3. kl.
28.

Mars

1.
2.
3.
4. Kasimir, bekj, 3. kl. - Lucius, pave og mart. m.
5.
6. Perpetua og Felicitas, martyrer. 3. kl.
7. Thomas, bekj. og kirkelærer. 3. kl.
8. Johannes av Gud, bekj. 3. kl.
9. Fransiska av Roma, enke. 3. kl.
10. De førti hl. martyrer. 3. kl.
11.
12. Gregor den store, pave, bekj. og kirkelærer. 3.kl.
13.
14.
15.
16.
17. Patrick, biskop og bekjenner. 3. kl.
18. Kyrill av Jerusalem, biskop, bekj. og kirkelærer. 3. kl.
19. Josef, Marias mann, bekjenner og Kirkens vernehelgen. 1. kl.
20.
21. Benedikt, abbed. 3. kl.
22.
23.
24. Gabriel, erkeengel. 3. kl.
25. Marias budskapsdag. 1. kl.
26.
27. Johannes av Damaskus, bekj. og kirkelærer. 3. kl.
28. Johannes av Capistrano, bekj. 3. kl.
29.
30.
31.

Fredag etter pasjonssøndag: Marias syv smerter. m.

April

1.
2. Frans av Paula, bekjenner. 3. kl.
3.
4. Isidor, biskop, bekj. og kirkelærer. 3. kl.
5. Vincent Ferrer, bekj.
3. kl.
6.
7.
8.
9.
10.
11. Leo den store, pave, bekj. og kirkelærer. 3. kl.
12.
13. Hermenegild, martyr. 3. kl.
14. Justin, martyr. 3. kl. - Tiburtius, Valerian og Maximus, martyrer. m.
15.
16. Magnus, jarl, martyr. 3. kl.
17. Anicetus, pave og martyr. m.
18.
19.
20.
21. Anselm, biskop, bekj. og kirkelærer. 3. kl.
22. Soter og Kajus, paver og martyrer. 3. kl.
23. Georg, martyr. m.
24. Fidelis av Sigmaringen, martyr. 3. kl.
25. Markus, evangelist og martyr. 2. kl.
Bededag. Litani.
26. Kletus og Marcellin, paver og martyrer. 3. kl.
27. Peter Kanisius, bekj. og kirkelærer. 3. kl.
28. Paul av Korset, bekjenner. 3. kl.
29. Peter, martyr. 3. kl.
30. Katarina av Siena, jomfru. 3. kl.

Mai

1. Josef, Marlas brudgom, håndverker, arbeidernes vernehelgen. Bekj. 1. kl.
2. Atanasius, biskop, bekj. og kirkelærer. 3. kl.
3. Alexander, pave, Eventius og Teodolus, martyrer, og Juvenalis, biskop og bekjenner. m.
4. Monika, enke. 3. kl.
5. Pius V, pave og bekjenner. 3. kl.
6.
7. Stanislaus, biskop og martyr. 3. kl.
8.
9. Gregor av Nasians, biskop, bekj. og kirkelærer. 3. kl.
10. Antoninus, biskop og bekjenner. 3. kl. - Gordian og Epimak, martyrer. m.
11. Filip og Jakob, apostler. 2. kl.
12. Nereus, Akilleus, Domitilla og Pankratius, martyrer. 3. kl.
13. Robert Bellarmin, biskop, bekjenner og kirkelærer. 3. kl.
14. Bonifatius, martyr. m.
15. Johannes Bapt. av Salle, bekjenner. 3. kl. - (Hallvard, martyr.)
16. Ubald, biskop og bekj. 3. kl.
17. Paschal Baylon, bekjenner. 3. kl.
18. Venantius, martyr. 3. kl. - (Erik, konge og martyr, Sveriges vernehelgen.)
19. Peter Celestin, pave og bekj. 3. kl. - Pudentiana, jomfru. m.
20. Bernardin av Siena, bekjenner. 3. kl.
21.
22.
23.
24.
25. Gregor VII, pave og bekjenner. 3. kl. - Urban, pave og martyr. m.
26. Filip Neri, bekj. 3. kl. - Eleuterius, pave og martyr. m.
27. Beda den ærverdige, bekj. og kirkelærer. 3. kl. - Johannes, pave og martyr. m.
28. Augustin, biskop og bekjenner. 3. kl.
29. Maria Magd. av Pazzi, jomfru. 3. kl.
10. Felix, pave og martyr. m.
31. Jomfru Marias dronningverdighet. 2. kl. - Petronilla, jomfru. m.

Torsdag etter Treenighetssøndag: Kristi Legemsfest. 1. kl.
Fredag etter 2. søndag etter Pinse; Jesu Hjertefest. 1. kl.

Juni

1. Angela Merici, jomfru, 3. kl.
2. Marcellin, Peter og biskopen Erasmus, martyrer. m.
3.
4. Frans Caracciolo, bekjenner. 3. kl.
5. Bonifatius, biskop og martyr. 3. kl.
6. Norbert, biskop og bekjenner. 3. kl.
7.
8.
9. Primus og Felicianus, martyrer. m.
10. Margrete, dronning. 3. kl.
11. Barnabas, apostel. 3. kl.
12. Johannes av Facundo, bekjenner. 3. kl. - Basilides, Kyrinus, Nabor og Nazarius, martyrer. m.
13. Anton av Padova, bekj. og kirkelærer. 3. kl.
14. Basillus den store, bisk., bekj. og kirkelærer. 3. kl.
15. Vitus, Modestus og Crescentia, martyrer. m.
16.
17. Gregor Barbarigo, bisk. og bekj. 3. kl.
18. Efrem, bekjenner og kirkelærer. 3. kl. - Markus og MarceIlian, martyrer. m.
19. Juliane av Falconleri, jomfru. 3. kl. - Gervasius og Protasius, martyrer. m.
20. Silverius, pave og martyr. m.
21. Aloisius, bekj. 3. kl.
22. PauIinus, biskop og bekjenner. 3. kl.
23. Vigilien til Johannes døperen. 2. kl.
24. Johannes døperens fødsel. 1. kl,
25. Wilhelm, abbed. 3. kl.
26. Johannes og Paul, martyrer. 3. kl.
27.
28. Vigilien til ap. Peter og Paul. 2. kl.
29. Peter og Paul, apostler. 1. kl.
30. Paul, apostel. 3. kl. - Ap. Peter. M.

Juli

1. Kristi hellige blod. 1. kl.
2. Marias gjesting. 2. kl. - Processus og Martinianus, martyrer. m.
3. Ireneus, biskop og martyr. 3. kl.
4.
5. Anton Maria Zaccaria, bekjenner. 3. kl.
6.
7. Kyrill og Metodius, biskoper og bekj. 3. kl.
8. Elisabeth, dronning og enke. 3. kl. - (Sunniva, jomfru og martyr.)
9.
10. De syv brødre og jomfruene Rufina og Secunda, martyrer. 3. kl.
11. Pius I, pave og martyr. m.
12. Johannes Gualbertus, abbed. 3. kl. - Nabor og Felix, martyrer. m.
13.
14. Bonaventura, biskop, bekj. og kirkelærer. 3. kl.
15. Henrik, keiser og bekjenner. 3. kl. - (Svithun, biskop og bekjenner.)
16. Vår Frue av Karmelberget. m.
17. Alexius, bekjenner. m.
18. Kamillus av Lellis, bekjenner. 3. kl. - Symforosa og hennes syv sønner, martyrer. m.
19. Vincent av Paul, bekj. 3. kl.
20. Hieronymus Emilianus, bekjenner. 3. kl. - Margrete, jomfru og martyr. m.
21. Laurentius fra Brindisi, bekj. og kirkelærer. 3. kl. - Praxedis, jomfru. m.
22. Maria Magdalena. 3. kl.
23. Apollinaris, biskop og martyr. 8. kl. - Liborius, biskop og bekjenner. m.
24. Kristina, jomfru og martyr. m.
25. Jacob den eldre, ap. 2. kl. - Kristoffer, martyr. m.
26. Anna, Jomfru Marias mor. 2. kl.
27. Pantaleon, martyr. m.
28. Nazarius og Celsus, martyrer, Victor, pave og martyr, Innocens, pave og bekjenner. 3. kl.
29. Olav, konge og martyr. 1. kl. - Martha, jomfru. Felix, Simplicius, Faustinus og Beatrix, martyrer. m.
30. Abdon og Sennen, martyrer. m.
31. Ignatius, bekjenner. 3. kl

August

1. De makabeiske brødre, mart. m.
2. Alfons av Liguori, biskop og bekjenner. 3. kl. - Stefan, pave og martyr. m.
3.
4. Dominikus, bekjenner. 3. kl.
5. Vår Frue av sneen. 3. kl.
6. Kristi forklaring. 2. kl. - Xystus, pave, Felicissimus og Agapit, martyrer. m.
7. Kajetan, bekjenner. 3. kl. - Donatus, biskop og martyr. m.
8. Johannes Vianney, bekj. 3. kl. - Kyriakus, Largus og Smaragd, martyrer. m.
9. Vigil til Laurentius. 3. kl. - Romanus, martyr. m.
10. Laurentius, martyr. 2. kl.
11. Tiburtius og Susanna, martyrer. m.
12. Klara, jomfru. 3. kl.
13. Hippolytus og Kassianus, martyrer. m.
14. Vigilien til Marias opptagelse. 2. kl. - Eusebius, bekjenner. m.
15. Marias opptagelse i himmelen. 1. kl.
16. Joakim, Jomfru Marias far. 2. kl.
17. Hyacint, bekjenner. 3. kl.
18. Agapit, mart. m.
19. Johannes Eudes, bekjenner. 3. kI.
20. Bernhard, abbed, bekj. og kirkelærer. 3. kl.
21. Joanne Fransiska Fremiot av Chantal, enke. 3. kl.
22. Marias rene hjerte. 2. kl. - Timoteus og medmartyrer. m.
23. Filip Benitius, bekjenner. 3. kl.
21. Bartolomeus, ap. 2. kl.
25. Ludvig, konge og bekjenner. 3. kl.
26. Sefirinus, pave og martyr. m.
27. Josef av Calasanza, bekjenner. 3. kl.
28. Augustin, biskop, bekj. og kirkelærer. 3. kl, - Hermes, martyr. m.
29. Johannes døperens halshugging. 3. kl. - Sabina, martyr. m.
30. Rosa av Lima, jomfru. 3. kl. - Felix og Adauetus, martyrer, m.
31. Raymond Nonnatus, bekjenner. 3. kl.

September

1. Egidius, abbed. m. - De tolv brødre, martyrer. m.
2. Stefan, konge og martyr. 3. kl.
3. Pius X., pave og bekjenner. 3. kl.
5. Laurentius Justiniani, biskop og bekj. 3. kl.
6.
7.
8. Marias fødsel, 2. kl. - Hadrian, martyr. m.
9. Gorgonius, martyr. m.
10. Nikolaus av Tolentino, bekjenner. 3. kl.
11. Protus og Hyacint, martyrer. m.
12. Marias navnefest. 3. kl.
13.
14. Korsets opphøyelse. 2. kl.
15. Marias syv smerter. 2. kl. - Nikomedes, martyr. m.
16. Kornelius, pave, mart. og Kyprian, bisk., mart. 3. kl. - Eufemia, Lucia og Geminianus, mart. m.
17. Frans av Assisis sårmerker. m.
18. Josef av Cupertino, bekj. 3. kl.
19. Januarius og hans med martyrer. 3. kl.
20. Eustakius og hans medmartyrer. m.
21. Matteus, apostel og evangelist. 2. kl.
22. Thomas av Villanova, biskop og bekjenner. 3. kl. - Mauritius og hans medmartyrer. m.
23. Linus, pave og martyr. 3. kl. - Tekla, jomfru og martyr. m.
24. Vår Frue av Mercede. m.
25.
26. Kyprian og Justine, martyrer. m.
27. Kosmas og Damlan, martyrer. 3. kl.
28. Wenceslaus, mart. 3. kl.
29. Mikael, erkeengel. 1. kl.
30. Hieronymus, bekjenner og kirkelærer. 3. kl.

Oktober

1. Remigius,bisk.og bekj. m.
2. De hl. verneengler. 3. kl.
3. Teresia av Jesubarnet, jomfru. 3. kl. (i misjonen 1. kl.)
4. Frans av Assisi, bekjenner. 3. kl.
5. Placidus og hans medmartyrer. m.
6. Bruno, bekjenner. 3. kl.
7. Rosenkransfesten. 2. kl. - Markus, pave og bekjenner. m.
8. Birgitta, enke. 3. kl. - Sergius, Bacchus, Marcell og Apuleius, martyrer. m.
9. Johannes Leonardi, bekjenner. 3. kl. - Dionysius, biskop, Rusticus og Eleuterius, martyrer. m.
10. Frans av Borgia, bekjenner. 3. kl.
11. Marias morsverdighet. 3. kl.
12.
13. Edvard, konge og bekjenner. 3. kl.
14. Kallist, pave og martyr. 3. kl.
15. Teresia, jomfru. 3. kl.
16. Hedvig, enke. 3. kl.
17. Margrete Marie Alacoque, jomfru. 3. kl.
18. Lukas, evangelist. 2. kl.
19. Peter av Alkantara, bekjenner. 3. kl.
20. Johannes av Kenty, bekjenner. 3. kl.
21. Hilarion. abbed. m. - Ursula og medmart. m.
22.
23. Anton Maria Claret, bisk. og bekj. 3. kl.
24. Rafael, erkeengel. 3. kl.
25. Krysant og Daria, martyrer. m.
26. Evarist, pave og martyr. m.
27.
28. Simon og Judas Taddeus, apostler. 2. kl.
29.
30.
31.

Siste søndag i oktober: Kristi kongefest. 1. kl.

November

1. Allehelgensfest. 1. kl.
2. Alle sjelers dag. 1. kl.
3.
4. Karl Borromeus, biskop og bekjenner. 3. kl. - Vitalls og Agricola, martyrer. m.
5.
6.
7.
8. De fire kronede, martyrer. m.
9. Laterankirkens vigselsfest. 2. kl. - Theodor, martyr. m.
10. Andreas Avellinus, bekjenner. 3. kl. - Tryfon, Respicius og Nymfa, martyrer. m.
11. Martin, biskop og bekjenner. 3. kl. - Mennas, martyr. m.
12. Martin, pave og martyr. 3. kl.
13. Didakus, bekjenner. 3. kl.
14. Josafat, biskop og martyr. 3. kl.
15. Albertus Magnus, bisk., bekj. og kirkelærer. 3. kl.
16. Gertrud, jomfru. 3. kl.
17. Gregor undergjøreren, biskop og bekjenner. 3. kl.
18. Peters- og Pauls-kirkenes vigselsfest. 3. kl.
19. Elisabeth, enke. 3. kl. - Pontianus, pave og martyr. m.
20. Felix av Valois, bekjenner. 3. kl.
21. Marias ofring. 3. kl.
22. Cecilla, jomfru og martyr. 3. kl.
23. Klemens, pave og martyr. 3. kl. - Felicitas, martyr. m.
24. Johannes av Korset, bekjenner og kirkelærer. 3. kl. - Krysogonus, martyr. m.
25. Katarina, jomfru og martyr. 3. kl.
26. Sylvester, abbed. 3. kl. Peter av Alexandria, biskop og martyr. m.
27.
28.
29. Saturnin, martyr. m.
30. Andreas, apostel. 2. kl.

Desember

1.
2. Bibiana, jomfru og martyr. 3. kl.
3. Frans Xaver, bekjenner. 3. kl. (i misjonen 1. kl.)
4. Peter KrysoIogus, bisk., bekj. og kirkelærer. 3. kl. - Barbara, jomfru og martyr. m.
5. Sabbas, abbed. m.
6. Nikolaus, biskop og bekjenner. 3. kl.
7. Ambrosius, bisk., bekj. og kirkelærer. 3. kl.
8. Marlas uplettede unnfangelse (lmmaculatafesten). 1. kl.
9.
10. Melkiades, pave og martyr. m.
11. Damasus, pave og bekjenner. 3. kl.
12.
13. Lucia, jomfru og martyr. 3. kl.
14.
15.
16. Eusebius, biskop og martyr. 3. kl.
17.
18.
19.
20.
21. Thomas, apostel. 2. kl.
22.
23.
24. Julaften. 1. kl.
25. Kristi fødsel (Jul). 1. kl. m. oktav. - Anastasia, martyr. m.
26. 2. dag i Juleoktaven. Stefan, første martyr, diakon. 2. kl.
27. 3. dag i Juleoktaven. Johannes, apostel og evangelist. 2. kl.
28. 4. dag i Juleoktaven. - De uskyldige barn. 2. kl.
29. 5. dag i Juleoktaven. - Thomas Becket, biskop og martyr. m.
30. 6. dag i Juleoktaven. 2. kl. - Sylvester, pave og bekj. m.
31. 7. dag i Juleoktaven. 2. kl.


GÅ TILBAKE TIL HOVEDSIDE FOR TLM.