Pastor Johannes van der Burg

1898 - 1981



Katolsk prest i Norge 1924-1981


(Tilbake til hovedsiden for van der Burg.)


Her er resultatet av søk på bibsys.no på J, van der Burg.
I alt 37 bøker, her sortert etter årstall.

 

Tittel Forfatter År 
Barnedåpen i lys av den kristelige åpenbaring : dåpen ved neddykning eller overøsing? : med en innledning om sakramentene i almindelighet Burg, J. van der
1934
Det bibelske skriftemål i motsetning til Oxfordgruppens form for syndsbekjendelse Burg, J. van der
1935
Den katolske og den protestantiske inkvisisjon : nogen bemerkinger til rettferdig bedømmelse av den katolske kirkes strenge optreden mot vranglærere i middelald Burg, J. van der
1936
Borgerkrigen i Spania og kirken Burg, J. van der
1937
Det katolske trosprinsipp : sammenlignet med det protestantiske Burg, J. van der
1940
Forklaring av den hellige messe Burg, J. van der
1944
Pavedømmet Burg, J. van der
1946
Helgendyrkelse : ber de hellige i himmelen for oss? : kan vi påkalle dem? Burg, J. van der
1948
Den bibelske lære om rettferdiggjørelsen : en sammenligning mellom den katolske Kirkes og Luthers lære Burg, J. van der
1949
Forskjellen mellom katolisismen og protestantismen Burg, J. van der
1950
Jomfru Marias plass i Guds frelsesplan Burg, J. van der
1951
Bønnen for de avdøde : den bibelske lære om et renselsessted Burg, J. van der
1953
Botens sakrament Burg, J. van der
1953
Den katolske lære om ekteskapet : aktuelle moralspørsmål (skilsmisse, fødselsregulering, o.s.v.) i Bibelens og fornuftens lys Burg, J. van der
1955
Kirken : grunnforskjellen mellom katolsk og protestantisk kristendom Burg, J. van der
1958
Forklaring av den hellige messe Burg, J. van der
1960
Kirken Burg, J. van der
1960
En kortfattet fremstilling av den katolske kirkes lære og de forskjellige trosspaltninger i århundrenes løp Burg, J. van der
1961
Det bibelske skriftemål Burg, J. van der
1963
Guds eksistens bevist av fornuften og den bibelske lære om Guds treenighet Burg, J. van der
1964
Botens sakrament Burg, J. van der
1964
Botens sakrament i det nye testamente og oldkirkens tradisjon : Med en forklaring av den katolske lære om avlat Burg, J. van der
1964
Forklaring av Daniels profetier og Johannes' åpenbaring Burg, J. van der
1965
Guds eksistens bevist av fornuften og Den bibelske lære om Guds treenighet Burg, J. van der
1967
Barnedåpen ifølge bibelen og tradisjonen Burg, J. van der
1968
Ekteskapet og ekteskapsmoralen Burg, J. van der
1969
Om livets mening? : hvorfor gir ikke Gud oss med en gang den himmelske salighet? : hvorfor må vi først gjennomgå dette jordeliv med den fare å miste vår salighe Burg, J. van der
196?
Skal vi tale i tunger? Burg, J. van der
1971
Ekteskapet og ekteskapsmoralen Burg, J. van der
1971
Læren om Alterets sakrament Burg, J. van der
1972
Forskjellen mellom katolisismen og protestantismen Burg, J. van der
1973
Kritiske bemerkninger til fremstillingen av den katolske kirkes lære og historie i norske skolebøker Burg, J. van der
1974
Om arvesynden og den bibelske skapelsesberetning Burg, J. van der
1976
Ekteskapet og ekteskapsmoralen Burg, J. van der
1978
Helgendyrkelse Burg, J. van der
1978
Jomfru Marias plass i Guds frelsesplan Burg, J. van der
1978
Pavedømmet Burg, J. van der
1979