Johannes van der Burg

Pastor dr. theol.

1898 - 1981Katolsk prest i Norge 1924-1981


Så langt er disse skriftene av pastor van der Burg lagt inn:

    Forklaring av den hellige messe - som pdf-fil.
    Kritikk av den nye hollandske katekismen   
    Læren om Alterets Sakrament. - Last ned som pdf-fil
    Den bibelske lære om rettferdiggjørelsen. - Last ned som pdf-fil
    Bønnen for de avdøde. - Last ned som pdf-fil
   Ekteskapet og ekteskapsmoralen.
Aktuelle spørsmål bl.a. om skilsmisse, fødselsregulering og abort
   KIR
KEN. Grunnforskjellen mellom katolsk og protestantisk kristendom. - Last ned soom pdf-fil
    PAVEDØMMET i Bibelen og historien.Oversikt over bøker og hefter skrevet av van der Burg:

Se også resultat av søk på bibsys.no,
i alt 37 bøker.

1934: Hva sier Bibelen og tradisjonen om Barnedåpen?

1935: Det bibelske skriftemål (i motsetning til Oxfordgruppens form for syndsbekjennelse)

1944: Forklaring av den hellige messe (messen gjennomgått ledd for ledd og forklart)
          - Last ned som pdf-fil

1948: Helgendyrkelse. Ber de hellige i himmelen for oss? Kan vi påkalle dem?

1949: Den bibelske lære om rettferdiggjørelsen.
          En sammenligning mellom den katolske Kirkes og Luthers lære. 
          - Last ned som pdf-fil

1950: Forskjellen mellom Katolisismen og Protestantismen

1951: Jomfru Marias plass i Guds frelsesplan. (med en redegjørelse for læren om hennes opptagelse til himmelen

1953: Bønnen for de avdøde. Med forklaring av Bibelens lære om et renselsesbad
          - Last ned som pdf-fil

1953: Bønnen for avdøde. Den bibelske lære om et renselsesbad

1955: Den katolske lære om ekteskapet. Aktuelle moralspørsmål (skilsmisse, fødselsregulering osv.) i Bibelens og fornuftens lys.

1960: KIRKEN. Grunnforskjellen mellom katolsk og protestantisk kristendom
          - Last ned soom pdf-fil

1961: Fremstilling av de forskjellige trossamfunns størrelse og elde

(1963: Det bibelske skriftemål - med en forklaring av den katolske lære om avlat)

1964: Botens sakrament i det nye testamente og oldkirkens tradisjon - med en forklaring av den katolske lære om avlat

1964: Guds eksistens - bevist av fornuften og Den bibelske lære om Guds treenighet

1966: Om livets mening. Hvorfor gir ikke Gud oss med en gang den himmelske salighet? Hvorfor må vi først gjennomgå dette jordeliv med den fare å miste vår salighet?

ca 1968: Kritikk av den nye hollandske katekismen

1969: Ekteskapet og ekteskapsmoralen. Aktuelle spørsmål bl.a. om skilsmisse, fødselsregulering og abort

1973: Læren om Alterets Sakrament.
         - Last ned som pdf-fil

1976: Om Arvesynden og Den bibelske skapelsesberetning

1976: Kristiske bemerkninger til fremstillingen av Den katolske kirkes lære og historie i norske skolebøker

(uten dato) Skal vi tale i tunger?

1979: PAVEDØMMET i Bibelen og historien