Preken for 3. søndag i advent, år A
Evangelium - Matt 11, 2-11

Preken v/ pastor Oddvar Moi
Preken fra 2001

INTRO
"Herren Gud har salvet Jesus Kristus og sendt ham for å forkynne et gledesbudskap for de fattige, for å lege dem som har et sønderknust hjerte, rope ut frihet for fanger og frigjøring for dem som er i lenker. Han skal rope ut et nådens år fra Herren."

GAUDÉTE SØNDAG
Tredje søndag i advent kalles tradisjonelt Gaudéte, som er det første ordet på latin av dagens inngangsvers: "Gled dere" - Hele verset er slik: "Gled dere i Herren, atter sier jeg: Gled dere, for Herren er nær."

Med glede ser vi denne søndagen fram til Herrens komme til jord!

OM DØPEREN JOHANNES
Det var tydelig uro i Jerusalem da døperen Johannes stod fram, og de religiøse lederne sendte folk til Johannes for å finne ut hvem han var og hva han drev med - de hadde jo oppdaget at tusenvis av mennesker strømmet ned til Jordan elven for å høre ham og for å bli døpt av ham og få syndenes tilgivelse.

Jeg husker dagens tekst godt etter et julespill for 25 år siden, da vi brukte akkurat disse og flere vers fra Johannes 1. (Hvordan Joh. var, de som kom til ham, spørsmålene, svarene til Johannes. den usikkerheten og forventningen som ble skapt.)

SØNDAGENS TEMA
Sist søndag hørte vi også om Døperens, med da lå vekten mer på kallet til omvendelse fra synd - i dag er det mer forventningen om hvem som skulle komme og hva han skulle gjøre.

Kristus kalles lyset, mens Johannes bare er tjeneren som skal forberede veien: "Jeg er den røsten som roper i ødemarken: Rett veien ut for Herren!' Han nekter for at han er både den ene og den andre av foreslåtte personer. Han underordner seg Kristus veldig sterkt, og sier at jeg er "ikke verdig til å løse sandalremmen hans". Johannes er den som døper med vann, underforstått; som en renselse for synd, slik at menneskene kan bli forberedt til å ta imot Jesus nå han kommer.

INDRE VEKST
Dette leder til mitt siste punkt; møtet med Kristus skal lede menneskene til indre vekst. Lyset (som er Kristus), for å være i dagens evangelieteksts bilde, lyser opp menneskets indre, avslører, renser og helbreder alt som er mørkt og ondt og leder til frihet.

Dagens andre lesning tar opp det samme teamet. Her oppfordrer Paulus oss først til alltid å leve i bønn. Deretter legger han til en oppfordring om at fredens Gud, ved sin Hellige Ånd, må hellige de kristne helt og fullt, og med legeme, sjel og ånd bevare dem helstøpte og plettfrie.

På den måten, gjennom Kristi komme, skal Herren frigjøre alle mennesker som er bundet i mørkets og egoismens lenker. Og vi gjør oss nå klar til å feire dette gledens under; at Jesus Kristus kommer til jord for å forkynne et slikt gledesbudskap for alle mennesker.