DEN KATOLSKE KIRKES TEKSTREKKE


Tekst- og prekensamling - år A

GÅ TIL: År B - År C - Høytider (som har samme tekster hvert år)

GÅ TIL: Jul - Faste - Påske - Pinse - alm.søndager 2 - 10 - 15 - 20 - 25 - 301. SØNDAG I ADVENT - Messens bønner
År A: Jes 2,1-5; Rom 13,11-14; Matt 24,37-44

2. SØNDAG I ADVENT - Messens bønner
År A: Jes 11, 1-10; Rom 15,4-9; Matt 3,1-12

3. SØNDAG I ADVENT - Messens bønner
År A: Jes 35,1-6a.10; Jak 5,7-10; Matt 11,2-11
- Preken ved p. Oddvar Moi

4. SØNDAG I ADVENT - Messens bønner
År A: Jes 7,10-14; Rom 1,1-7; Matt 1,18-24

HERRENS FØDSEL, JULENATT - JULEDAG - Se høytider

DEN HELLIGE FAMILIE - Tekster - Messens bønner
År A: Sir 3,2-6.12-14; Kol 3,12-21; Mat 2,13-15, 19-23

HERRENS ÅPENBARING - Se høytider

HERRENS DÅP - Messens bønner
År A: Jes 42,1-4.6-7; Apg 10,34-38; Matt 3,13-17

2. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR - Tekster - Messens bønner
År A: Jes 49,3.5-6; 1 Kor 1,1-3; Joh 1,29-34.

3. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR - Tekster - Messens bønner
År A: Jes 8,23b-9,3; 1 Kor 10,10-13.17; Matt 4,12-23 (eller 12-17)

4. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR - Tekster - Messens bønner
År A: Sef 2,3.3,12-13; 1 Kor 1,26-31; Matt 5,1-12a
- Preken ved p. Oddvar Moi

5. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR - Tekster - Messens bønner
År A: Jes 58,7-10; 1 Kor 2,1-5; Matt 5,13-16

6. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR - Messens bønner
År A: Sir 15,15-20; 1 Kor 2,6-10; Matt 5,17-37 eller 20-22a.27-28.33-34a.37

7. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR - Messens bønner
År A:

8. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR - Messens bønner
År A:

9. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR - Messens bønner
År A:

ASKEONSDAG - Se høytider

1. SØNDAG I FASTEN - Messens bønner
År A: 1 Mos 2,7-9.3,1-7; Rom 5,12-19 (eller 5,12.17-19); Matt 4,1-11

2. SØNDAG I FASTEN - Messens bønner
År A: 1 Mos 12,1-4a; 2 Tim 1,8b-10; Matt 17,1-9

3. SØNDAG I FASTEN - Messens bønner
År A: 2 Mos 17,3-7; Rom 5,1-2.5-8; Joh 4,5-42 (eller v 5-15.19b-26.39a.40-42)

4. SØNDAG I FASTEN - Messens bønner
År A: 1 Sam 16,1b.6-7.10-13a; Ef 5,8-14; Joh 9,1-41 (eller v 1.6-9.13-17.34-38)

5. SØNDAG I FASTEN - Messens bønner
År A: Esek 37,12b-14; Rom 8,8-11; Joh 11,1-45 (eller v 3-7.17.20-27.33b-45)

PALMESØNDAG - Messens bønner
Palmevigsel - År A: Matt 21,1-11
Messe: Jes 50,4-7; Fil 2,6-11; Jesu lidelseshistorie år A: Matt 26,14-27.66 (eller k 27,11-54)

SKJÆRTORSDAG - se høytider

LANGFREDAG -

PÅSKEVIGILIEN - se høytider

PÅSKESØNDAG - se høytider

2. SØNDAG I PÅSKETIDEN (MISKUNNS-SØNDAGEN) - Tekster - Messens bønner
År A: Apg 2,42-47; 1 Pet 1,3-9; Joh 20,19-31

3. SØNDAG I PÅSKETIDEN - Tekster - Messens bønner
År A: Apg 2,14.22-33; 1 Pet 1,17-21; Luk 24,13-35

4. SØNDAG I PÅSKETIDEN - Tekster - Messens bønner
År A: Apg 2,14a.36-41; 1 Pet 2,20b- 25; Joh 10,1-10

5. SØNDAG I PÅSKETIDEN - Tekster - Messens bønner
År A: Apg 6,1-7; 1 Pet 2,4-9; Joh 14,1-12

6. SØNDAG I PÅSKETIDEN - Tekster - Messens bønner
År A: Apg 8,5-8.14-17; 1 Pet 3,15-18; Joh 14,15-21

KRISTI HIMMELFART -Tekster - Messens bønner
År A: Apg 1,1-11; Ef 1,17-23; Matt 28,16-20

7. SØNDAG I PÅSKETIDEN - Tekster - Messens bønner
År A: Apg 1,12-14; 1 Pet 4,13-16; Joh 17,1-11a

PINSEDAG - Tekster - Messens bønner
År A: Apg 2,1-11; 1 Kor 12,3b-7.12-13; Joh 20,19-23

DEN HELLIGE TREENIGHET - Tekster - Messens bønner
År A: 2 Mos 34,4b-6.8-9; 2 Kor 13,11-13; Joh 3,16-18

KRISTI LEGEME OG BLOD - Tekster - Messens bønner
År A: 5 Mos 8,2-3.14b-16a; 1 Kor 10,16-17; Joh 6,51-58

DE HELLIGE APOSTLER PETER OG PAULUS - se høytider

6. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
    Se ovenfor.

7. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
    Se ovenfor.

8. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
    Se ovenfor.

9. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
    Se ovenfor.

10. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR - Tekster - Messens bønner
År A: Hos 6,3-6; Rom 4,18-25; Matt 9,9-13

11. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR - Tekster - Messens bønner
År A: 2 Mos 19,2-6a; Rom 5,6-11; Matt 9,36-10,8

12. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR - Tekster - Messens bønner
År A: Jer 20,10-13; Rom 5,12-15; Matt 10,26-33
- Tanker om tekstene v/ pastor Oddvar Moi -

13. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR - Tekster - Messens bønner
År A: 2 Kong 4,8-11.14-16a; Rom 6,3-4.8-11; Matt 10, 37-42

14. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR - Tekster - Messens bønner
År A: Sak 9,9-10; Rom 8,9.11-13; Matt 11,25-30
- Tanker om tekstene v/ pastor Oddvar Moi -

15. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR - Tekster - Messens bønner
År A: Jes 55,10-11; Rom 8,18-23; Matt 13,1-23 (eller 1-9)
- Tanker om tekstene v/ pastor Oddvar Moi -

16. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR - Tekster - Messens bønner
År A: Visd 12,13.16-19; Rom 8,26-27; Matt 13,24-43 (eller 24-30)
- Tanker om tekstene v/ pastor Oddvar Moi -

17. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR - Tekster - Messens bønner
År A: 1 Kong 3,5.7-12; Rom 8,28-30; Matt 13,44-52

18. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR - Tekster - Messens bønner
År A: Jes 55,1-3; Rom 8,35.37-39; Matt 14,13-21

19. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR - Tekster - Messens bønner
År A: 1 Kong 19,9a.11-13a; Rom 9,1-5; Matt 14,22-33

20. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR - Tekster - Messens bønner
År A:

21. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR - Tekster - Messens bønner
År A: Jes 22,19-23; Rom 11,33-36; Matt 16,13-20

22. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR - Tekster - Messens bønner
År A: Jer 20,7-9; Rom 12,1-2; Matt 16,21-27

23. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR - Tekster - Messens bønner
År A: Esek 33,7-9; Rom 13,8-10; Matt 18,15-20

24. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR - Tekster - Messens bønner
År A: Sir 27,33-28,9; Rom 14,7-9; Matt 18,21-35
- Preken ved p. Oddvar Moi

25. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR - Tekster - Messens bønner
År A: Jes 55,6-9; Fil 1,20c-24.27a; Matt 20,1-16a

26. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR - Tekster - Messens bønner
År A: Esek 18,25-28; Fil 2,1-11 (eller 1-5); Matt 21,28-32

27. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR - Tekster - Messens bønner
År A: Jes 5,1-7; 2 Fil 4,6-9; Matt 21,33-43

28. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR - Tekster - Messens bønner
År A: Jes 25,6-10a; Fil 4,12-14.19-20; Matt 22,1-14 (eller 1-10)

29. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR - Tekster - Messens bønner
År A: Jes 45,1.4-6; 1 Tess 1,1-5b; Matt 22,15-21

30. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR - Tekster - Messens bønner
År A: 2 Mos 22,20-26; 1 Tess 1,5c-10; Matt 22,34-40
- Preken ved p. Oddvar Moi

31. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR - Tekster - Messens bønner
År A: Mal 1,14b-2,2b.8-10; 1 Tess 2,7b-9.13; Matt 23,1-12
- Preken ved p. Oddvar Moi

ALLEHELGENSDAG - se høytider

32. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR - Tekster - Messens bønner
År A: Visd 6,12-16; 1 Tess 3,13-18 (eller 13-14); Matt 25,1-13

33. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR - Tekster - Messens bønner
År A: Ordspr 31,10-13.19-20.30-31; 1 Tess 5,1-6; Matt 25,14-30 (eller 14-15.19-21)
- Preken ved p. Oddvar Moi

KRISTI KONGEFEST - Tekster - Messens bønner
År A: Esek 34,11-12.15-17; 1 Kor 15,20-26.28; Matt 25,31-46


GÅ TIL: År B - År C - Høytider