DEN KATOLSKE KIRKES TEKSTREKKE


Tekster for 2. søndag i det alminnelige kirkeår - År A

Første lesning: Jesaja 49, 3,5-6
Herren sa til meg: "Du er min tjener, Israel, på deg vil jeg vise min herlighet." Og nå sier Herren, som fra jeg var i mors liv formet meg til sin tjener for å føre Jakob tilbake til ham og samle Israel hos ham - jeg er æret i Herrens øyne, min Gud er blitt min styrke - han sier: "Det er ikke nok at du er min tjener som skal gjenreise Jakobs stammer og føre de bevarte av Israel tilbake. Jeg gjør deg til et lys for folkeslag, så min frelse kan nå til jordens ende." Slik lyder Herrens ord.

Salme 40 (39)
Omkved: Se, her kommer jeg for å gjøre din vilje.

Jeg ventet og håpet på Herren, han bøyde seg til meg og hørte mitt rop.
En ny sang la han meg i munnen, en lovsang til vår Gud.

Offer og gaver ønsker du ikke, du har åpnet mitt øre.
Brennoffer og sonoffer krever du ikke. Da sa jeg: "Se, her kommer jeg.

I bokrullen blir det sagt om meg at jeg skal gjøre din vilje.
Min Gud, jeg elsker din lov fra dypet av mitt hjerte."

Jeg forkynte Herrens rettferd i den store forsamling.
Se, jeg tiet ikke, det vet du, Herre.

Annen lesning: 1 Kor 1, 1-3
Paulus, ved Guds vilje og kall Kristi Jesu apostel, og vår bror Sosthenes, hilser Guds kirke i Korint - helliget i Kristus Jesus, kalt og viet til Gud - i fellesskap med alle dem som hver på sitt sted påkaller vår Herre Jesu Kristi navn. For han er både deres Herre og vår. Nåde være med dere og fred fra Gud vår Far og fra vår Herre Jesus Kristus. Slik lyder Herrens ord.

Allelujavers
Alleluja. Og Ordet ble menneske av kjøtt og blod og oppslo sin bolig iblant oss. Og de som tok imot ham, dem gav han evne til å bli Guds barn. Alleluja.

Evangelium: Joh 1, 21-34
På den tid ser Johannes Jesus komme mot seg, og sier: "Se, der er Guds lam, han som tar bort verdens synd. Om ham var det jeg sa: 'Etter meg kommer en mann som er gått meg forbi, fordi han var før meg.' Jeg kjente ham heller ikke. Men det er for at han skulle åpenbares for Israel jeg er kommet og døper med vann." Og Johannes vitnet: "Jeg har sett Anden stige ned over ham som en due fra himmelen, og bli over ham. Nei, jeg kjente ham ikke; men han som sendte meg for å døpe med vann, han sa til meg: 'Den du ser Anden stige ned over og bli hos, han er det som skal døpe med Den Hellige Ånd.' Ja, jeg har sett det, og dette er mitt vitnesbyrd: Det er han som er Guds Utvalgte." Slik lyder Herrens ord.