DEN KATOLSKE KIRKES TEKSTREKKE


Tekster for 4. søndag i det alminnelige kirkeår - År A

Første lesning Sef 2, 3; 3, 12-13
Søk Herren, alle ydmyke i landet, dere som gjør hans vilje! Søk rettferd og ydmykhet, så blir dere kanskje spart på Herrens vredesdag! Jeg lar det bli tilbake hos deg et armt og ydmykt folk. De skal ta sin tilflukt til Herrens navn, de som er igjen av Israel. De skal ikke gjøre urett mer og ikke tale løgn. Ingen svikefull tale skal finnes i deres munn. De skal finne føde og hvile trygt, og ingen skal skremme dem. Slik lyder Herrens ord.

Salme 146 (145)
Omkved: Salige er de fattige i ånden, for himlenes rike tilhører dem.

Herrens troskap varer til evig tid.
Han gir de undertrykte rett og mat til dem som hungrer. Herren løser de fangne, han åpner de blindes øyne.
Herren reiser den som er bøyet. Herren verner den som er fremmed,
for enker og faderløse er han en støtte. Herren elsker de rettferdiges vei, de ugudelige fører han på blindvei.
Herren er konge for evig, han er Sions Gud fra slekt til slekt.

Annen lesning 1 Kor 1, 26-31
Brødre, tenk over hvordan kallet kom til dere selv: Ikke mange var hva mennesker regner for vise, ikke mange mektige, ikke mange av edel byrd. Men de som i denne verden går for tåper, dem har Gud utvalgt for å gjøre de vise til skamme, og de som ikke duger til noe etter denne verdens mål, dem har Gud utvalgt for å gjøre de sterke til skamme; og de som man i denne verder akter ringe og ser ned på, dem har Gud utvalgt, - de som ingenting er, for å gjøre til intet dem som er noe, så at ingen dødelig skal ha noe å rose seg av overfor Gud. For det er takket være ham at dere nå lever i Kristus Jesus, han som Gud har gitt oss til å være vår visdom, - ja, vår rettferdighet, vår helligelse og vår befrielse, - så det skal være som det står skrevet: "Den som roser seg, skal rose seg av Herren!" Slik lyder Herrens ord.

Allelujavers
Alleluja. Gled og fryd dere, for en stor lønn venter dere i himlene. Alleluja.

Evangelium Matt 5, 1-12a
På den tid så Jesus mengden av mennesker og gikk opp i fjellet. Der satte han seg, og disiplene flokket seg om ham. Da tok han til orde for å undervise dem, og sa: "Salige er de fattige i ånden, for himlenes rike tilhører dem. Salige er de ydmyke, for de skal ta jorden i eie. Salige er de som sørger, for de skal finne trøst. Salige er de som hungrer og tørster etter Guds rettferd, for de skal få stillet sin sult. Salige er de barmhjertige, for de skal selv finne miskunn. Salige er de rene av hjertet, for de skal se Gud. Salige er de som skaper fred, for de skal hete Guds barn. Salige er de som blir forfulgt for sin rettferds skyld, for himlenes rike tilhører dem. Ja, salige er dere, når dere for min skyld blir spottet og forfulgt, og all slags ondskap blir løyet dere på, - gled dere og fryd dere da! For en stor lønn venter dere i himlene." Slik lyder Herrens ord.