DEN KATOLSKE KIRKES TEKSTREKKE


Tekster for 13. søndag i det alminnelige kirkeår - År A

Første lesning 2 Kong 4,8-11.14-16a
En dag gikk Elisja over til Sjunem. Der var det en velstående kvinne som bad ham inntrengende om å spise hos henne. Og siden ble det slik at han tok inn der og fikk mat hver gang han drog forbi. En gang sa hun til sin mann: "Hør her! Jeg vet at han som stadig kommer innom oss, er en hellig Guds mann. La oss nå bygge et lite takkammer til ham og sette inn en seng, et bord, en stol og en lysestake. Så kan han ta inn der når han kommer til oss." Da så profeten kom dit en dag, tok han inn i takkammeret og la seg der. Så sa han til Gehasi, sin tjener: "Hva kan jeg øre for denne kvinnen? Gehasi svarte: "Jo, hun har ingen sønn, og mannen hennes er gammel." Da sa Elisja: "Be henne komme!" Han ropte på henne, og hun kom og ble stående i døråpningen. Profeten sa: Neste år på denne tiden skal du ha en sønn i dine armer." Slik lyder Herrens ord.

Salme 89 (88)
Omkved: Om Herrens nådegjerninger vil jeg synge til evig tid,
fra slekt til slekt vil jeg prise ham.

Om Herrens nådegjerninger vil jeg synge til evig tid,
forkynne din trofasthet fra slekt til slekt.
Jeg sier: Din miskunn bygges opp til evig tid,
i himmelen grunnfester du din troskap.

Salig det folk som kan synge din lov. De skal vandre i ditt åsyns lys.
I ditt navn skal de juble hele dagen. De roser seg av din rettferd.

For du er deres styrke og pryd. Ved din godhet øker du vår kraft.
Til Herren er viet vårt skjold, vår konge til Israels Hellige.

Annen lesning Rom 6,3-4.8-11
Brødre, vi som er blitt viet til Kristus gjennom dåpen, vi har fått del i hans død gjennom den. Ved dåpen er vi altså døde og blitt begravet, sammen med ham, for at også vi skal leve og ferdes i en ny tilværelse, på samme måte som Kristus ved Faderens herlighet ble oppreist fra de døde. Men om vi er døde sammen med Kristus, så er det vår tro at vi også skal leve sammen med ham. Vi vet at Kristus, oppstanden fra de døde, ikke mer kan dø, at døden ikke har noe herredømme over ham mer. Den død han led, var en død bort fra synden, og det én gang for alle; og det liv han lever, lever han for Gud. Slik skal også dere anse dere for døde for synden og levende for Gud, i Kristus Jesus. Slik lyder Herrens ord.

Allelujavers
Alleluja. Dere er et utvalgt folk, et kongelig presteskap, et hellig folk; dere skal forkynne storheten hos ham som har kalt dere fra mørket inn i sitt overveldende lys. Alleluja.

Evangelium Matt 10, 37-42
På den tid sa Jesus til disiplene: "Den som velger far eller mor fremfor meg, er meg ikke verd. Den som velger sønn eller datter fremfor meg, er meg ikke verd. Og den som ikke vil ta sitt kors og slutte opp bak meg, er meg ikke verd. Den som har berget sitt liv, skal miste det, mens den som har satt livet til for min skyld, han skal finne det igjen. Den som tar imot dere, tar imot meg; og den som tar imot meg, tar imot ham som har sendt meg. Den som tar imot en profet, fordi han er profet, skal selv få en profets lønn; og den som tar imot en rettferdig mann, fordi han er rettferdig, skal selv få en rettferdig manns lønn. Og den som gir, om så bare et beger kaldt vann, til en av disse små, fordi han hører til mitt følge - det lover jeg dere, at han skal ikke gå glipp av sin lønn." Slik lyder Herrens ord.