DEN KATOLSKE KIRKES TEKSTREKKE


Tekster for 17. søndag i det alminnelige kirkeår - År A

Første lesning 1 Kong 3, 5.7-12
I de dager åpenbarte Herren seg for Salomo i en drøm om natten. Han sa: "Si hva du vil jeg skal gi deg!" Og Salomo sa: "Nå har du, Herre min Gud, gjort meg, din tjener, til konge etter min far David. Men jeg er jo bare en ung gutt og vet ikke hvordan jeg skal bære meg ad som fører. Her står din tjener midt iblant ditt folk, som du har utvalgt, et folk så stort og tallrikt at det ikke kan telles eller regnes. Så gi da din tjener et lydhørt hjerte, slik at jeg kan styre ditt folk og skille mellom godt og ondt! For hvem kan ellers være dommer for dette folk, så stort som det er?" Herren syntes godt om Salomos bønn. Og Gud sa til ham: "Siden du bad om dette og ikke om et langt liv eller rikdom eller at dine fiender skulle dø, men bad om forstand til å gi akt på det som er rett, så vil jeg gjøre det du har bedt om. Jeg vil gi deg et vist og forstandig hjerte, så det ikke har vært din like før og heller ikke skal det komme siden." Slik lyder Herrens ord.

Salme 119 (118)
Omkved: Herre, jeg elsker din lov.

Herren er min lodd. Jeg har sagt at jeg vil holde dine bud.
Din lov har større verd for meg enn gull og sølv i mengder.

La din kjærlighet være min trøst etter ditt løfte til din tjener.
La meg kjenne din ømhet og miskunn, og jeg skal leve, for din lov er min lyst.

Jeg elsker din lov mer enn gull, høyere enn det fineste gull.
Jeg holder meg til dine lover. Jeg hater hver løgnens sti.

Vidunderlige, Herre, er dine bud, derfor vil jeg følge dem.
Ditt ord gir oss lys ved sin klarhet, gjør den enfoldige vis.

Annen lesning Rom 8,28-30
Brødre, vi vet at Gud i alle ting er med og virker til det beste for dem som elsker ham - dem som han har kalt ifølge sin plan. For dem Gud har gjort til sine egne fra første ferd av, dem har han også bestemt til å bli dannet i hans Sønns bilde, slik at hans Sønn blir den førstefødte blant en mengde brødre. Og de som han har bestemt til dette, dem har han også kalt; de han har kalt, dem har han rettferdiggjort; og de han har rettferdiggjort, dem har han også gitt del i sin herlighet. Slik lyder Herrens ord.

Allelujavers
Alleluja. Jeg priser deg, Far, himmelens og jordens herre, fordi du har åpenbart Rikets hemmeligheter for de små. Alleluja.

Evangelium Matt 13.44-52 (Kortere form: 13,44-46)
På den tid sa Jesus til folkemengden: "Himlenes rike er lik en skatt som var gjemt i et jordstykke; en mann fant den og gjemte den igjen, og i sin glede gikk han bort og solgte alt han eide for å kjøpe jordstykket. Videre ligner himlenes rike en kjøpmann som lette etter vakre perler; så fant han en som var særlig verdifull, solgte alt han eide og kjøpte den.
   [Atter kan vi si at himlenes rike er lik en not som er sluppet i sjøen. Den blir fylt med alt mulig, og når den er full, trekker folkene den opp på bredden. Så setter de seg ned og sanker opp i en kurv det som er noe verd, men det som ikke duger til noe, kaster de vekk. Slik kommer det til å gå ved verdens ende: Englene drar ut og skiller de onde fra de gode, og kaster dem i den brennende ovn, der de skal gråte og hulke bittert. Har dere forstått alt dette?" De svarer: "Ja." Da sier han til dem: "Det er godt; for en lovkyndig som er hjemme i himmelrikets lære, han er lik en husbond som har både nytt og gammelt å finne frem fra sitt forråd."] Slik lyder Herrens ord.