DEN KATOLSKE KIRKES TEKSTREKKE


Tekster for 18. søndag i det alminnelige kirkeår - År A

Første lesning Jes 55. 1-3
Så sier Herren: Hør, alle som tørster, kom hit og få vann! Kom bare, dere som ikke har penger! Kjøp korn, så dere kan spise, ja, kom og kjøp uten penger, uten betaling vin og melk! Hvorfor bruker dere penger til det som ikke er brød, og lønnen for deres arbeide til slikt som ikke metter? Hør, ja hør bare på meg, så skal dere få spise det som godt er, og fryde dere over fete retter. Vend øret hit og kom til meg, hør, så skal dere få leve. Jeg vil slutte en evig pakt med dere og vise dere varig troskap, slik jeg gjorde mot David. Slik lyder Herrens ord.

Salme 145 (144)
Omkved: Du åpner din hånd, og metter alt som lever med gode gaver.

Nådig og barmhjertig er Herren, langmodig og rik på miskunn.
Herren er god mot alle, hans miskunn favner hele hans verk.

Alles øyne ser hen til Herren, han gir alle føde i rette tid.
Han åpner sin hånd, metter alt som lever, med gode gaver.

Herren er rettvis i all sin ferd, hellig i all sin gjerning.
Herren er nær den som roper, som ærlig kaller på ham.

Annen lesning Rom 8,35.37-39

Brødre, hvem skal kunne skille oss fra Kristi kjærlighet? Trengsel, angst, forfølgelse, sult, nakenhet, fare, sverdet? - Men midt i alt dette vinner vi en overveldende seier, ved ham som gav oss sin kjærlighet. Ja, jeg er overbevist om at hverken død eller liv, hverken engler eller 'makter', hverken de ting som nå er eller de ting som skal komme, hverken sfærenes eller dypets 'krefter', eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet, slik som den har vist seg i Kristus Jesus, vår Herre. Slik lyder Herrens ord.

Allelujavers
Alleluja. Mennesket lever ikke av brød alene, det lever av de ord som lyder fra Guds munn. Alleluja.

Evangelium Matt 14.13-21
Da Jesus fikk høre om Johannes Døperens død, drog han i båt over til et ensomt sted, der han kunne være for seg selv. Men folket i byene der fikk høre det og fulgte etter til fots. Så da han gikk fra borde, var det en stor mengde folk å se. Grepet av en hjertens medynk gav han seg da til å lege de syke blant dem. Men da det var blitt aften, gikk disiplene til ham og sa: "Stedet her er øde, og det er for lengst på tide å spise kvelds. La nå folket dra avsted, så de kan komme seg hen i landsbyene og kjøpe seg mat." Men Jesus svarte: "De behøver ikke gå herfra; dere kan selv gi dem mat." Men de svarer: "Vi har ikke annet her enn fem brød og to fisker." Han sier da: "Bring det hit til meg." Så bød han mengden sette seg ned i gresset, tok de fem brødene og de to fiskene, og med blikket løftet mot himmelen fremsa han velsignelsen. Deretter brøt han brødene i stykker og gav dem til disiplene, som igjen delte dem ut til mengden. Alle fikk spise seg mette, og det som var til overs av stykkene samlet de inn, tolv fulle kurver. Da var det omkring fem tusen mann, foruten kvinner og barn, som hadde holdt måltid der. Slik lyder Herrens ord.