DEN KATOLSKE KIRKES TEKSTREKKE


Tekster for 23. søndag i det alminnelige kirkeår - År A

Første lesning Esekiel 33, 7-9
Så sier Herren: Og du, menneske, jeg har satt deg til vokter for Israels ætt. Når du hører et ord fra min munn, skal du gi dem en advarsel fra meg. Hvis jeg sier til en ugudelig mann: "Du skal sannelig dø", og du ikke advarer ham mot det liv han fører, da skal han dø fordi han har syndet. Men deg vil jeg kreve til ansvar for hans død. Men advarer du ham mot hans gudløse liv for at han skal vende om, og han likevel ikke vender om, da skal han dø på grunn av sin synd. Men du har berget ditt liv. Slik lyder Herrens ord.

Salme 95 (94)
Omkved: Lytt til Herrens røst i dag, forherd ikke deres hjerter!

Kom, la oss juble for Herren, rope av glede for Gud vår frelse.
La oss tre frem for hans åsyn med lovsang, synge hans pris med salmer.

Kom, la oss tilbe og kaste oss ned, knele for Herrens, vår skapers åsyn.
For han er vår Gud, vi er det folk han fører, den hjord han leder.

Lytt til hans røst i dag, forherd ikke deres hjerter, som på fristelsens dag i ørkenen,
da deres fedre satte meg på prøve, skjønt de hadde sett min gjerning.

Annen lesning Romerbrevet 13, 8-10
Brødre, la ingen ha noe annet krav på dere enn brorkjærlighet. For ved å elske vår neste, oppfyller vi Loven. Disse budene: Du skal ikke bryte ekteskapet, du skal ikke slå i hjel, du skal ikke stjele, du skal ikke begjære,' - og hva andre bud der er, de kan jo alle sammenfattes i dette ene: Du skal elske din neste som deg selv.' For kjærligheten gjør ingen urett mot nesten. Så er da hele Loven oppfylt i kjærligheten. Slik lyder Herrens ord.

Allelujavers
Alleluja. Gud som var nærværende i Kristus, har forsonet verden med seg gjennom ham og overlatt budskapet om forsoningen til oss. Alleluja.

Evangelium Matteus 18, 15-20
På den tid sa Jesus til disiplene: "Dersom din bror synder, så gå til ham og forklar ham det på tomannshånd. Hører han på deg, har du vunnet din bror. Men hører han ikke, ta da enda en eller to med deg, slik at 'saken kan bli gjort opp ut fra to eller tre vitners utsagn'. Vil han heller ikke høre på dem, så legg saken frem for kirken; og nekter han til og med å høre på kirken, da skal han for deg stå i samme stilling som en hedning, eller en tolloppkrever. La så dette stå fast: Alt hva dere binder på jorden, skal være bundet i himmelen; og alt hva dere løser på jorden, skal være løst i himmelen. Og likeså skal det stå fast, at såfremt to av dere blir enige om å be om noe, skal de få det av min Far i himlene, hva det enn er. For der hvor to eller tre er kommet sammen i mitt navn, der er jeg selv iblant dem." Slik lyder Herrens ord.