DEN KATOLSKE KIRKES TEKSTREKKE


Tekster for Festen for den hellige familie - År A

Første lesning Sirak 3,2-6.12-14
Herren vil at barna skal ære sin far og har pålagt sønner å lyde sin mor. Den som ærer sin far, gjør opp for sine synder. Den som hedrer sin mor, ligner en som samler skatter. Den som ærer sin far, skal selv bli hedret av sine barn. Når han ber, skal han bli bønnhørt. Den som hedrer sin far, får et langt liv, og den som lyder Herren, ærer sin mor. Min sønn, ta deg av din far når han eldes, og krenk ham ikke så lenge han lever. Bær over med ham om hans åndsevner svikter, forakt ham ikke, du som ennå er sterk og sunn. For godhet mot en far skal ikke bli glemt, den skal gjelde som vederlag for dine synder. Slik lyder Herrens ord.

Salme 128 (127) Omkved: Salig den som frykter Herren, som vandrer på hans veier.

Salig den som frykter Herren, som vandrer på hans veier.
Frukten av dine henders arbeid skal du nyte, lykkelig er du, det går deg vel.

Din hustru er lik en fruktbar vinstokk inne i ditt hus.
Dine barn er som oljekvister omkring ditt bord.

Se, slik blir den mann velsignet som frykter Herren.
Herren velsigne deg fra Sion, la deg få skue Jerusalems lykke alle dine dager.

Annen lesning Kolosserne 3,12-21
Brødre, så skal dere da, som Guds utvalgte, som hans elskede og hellige, ikle dere et varmt hjertelag, godhet og ydmykhet, mildhet og tålmod. Bær over med hverandre og tilgi hverandre, om noen skulle ha en klage på en annen; ja, tilgi, som Herren har tilgitt dere! Men over alt dette, ha kjærlighet, den som binder alt sammen til en fullkommen helhet! Og la så Kristi fred herske i deres hjerter - for det er meningen med det kall som har forenet dere i ett og samme legeme. Og vær takknemlige! La Kristi ord bo blant dere i hele sin rikdom, så dere inspirert av hans visdom opplyser og rettleder hverandre, og synger for Gud, av hjertets takknemlighet og glede, salmer, hymner og Åndens sanger. Og alt hva dere sier, alt hva dere gjør, la det skje i vår Herre Jesu navn, så takken går gjennom ham til Gud vår Far. De gifte kvinner skal underordne seg sine menn, ifølge den orden Herren har satt. Og dere menn, vis deres hustruer kjærlighet, og vær ikke harde mot dem. Barn, adlyd deres foreldre i alle ting, for det er Herren kjært. Men dere som er foreldre, vær ikke for strenge mot deres barn, slik at de blir kuet og motløse. Slik lyder Herrens ord.

Allelujavers Alleluja. Kristi fred herske i deres hjerter, og Kristi ord bo blant dere i hele sin rikdom. Alleluja.

Evangelium Matteus 2, 13-15.19-23
På den tid viste Herrens engel seg for Josef i drømme, og sa til ham: ”Bryt opp, ta med deg barnet og dets mor, og flykt til Egypt. Og bli der inntil jeg sier fra. For Herodes kommer til å ettersøke barnet for å slå det i hjel.” Han brøt da opp, tok barnet og dets mor med seg og drog samme natt avsted til Egypt, hvor han ble til Herodes var død. Slik skulle det ordet gå i oppfyllelse, som Herren har talt ved profeten: ”Fra Egypt kalte jeg min sønn.” Men etter at Herodes var død, viste Herrens engel seg i drømme for Josef i Egypt og sa: ”Bryt opp, ta barnet og dets mor med deg, og dra til Israels land. For de er døde som stod barnet etter livet.” Da brøt han opp, tok barnet og dets mor med seg og drog til Israels land. Men da han hørte at Arkelaos regjerte i Judea etter sin far Herodes, våget han ikke dra tilbake dit. Etter varsel i en drøm drog han til Galilea, hvor han slo seg ned i en by som heter Nasaret. Dermed oppfyltes det profetordet som sier at ”han skal kalles en nasareer”. Slik lyder Herrens ord.