DEN KATOLSKE KIRKES TEKSTREKKE


Tekster for festen for Kristi legeme og blod - År A

Første lesning 5 Mosebok 8,2-3.14b-16a

Moses talte til folket og sa: Kom ihu hvordan Herren din Gud har ført deg hele veien disse førti år i ørkenen. Han ville ydmyke deg og prøve deg for å få vite hva som bodde i ditt hjerte, om du ville holde hans bud eller ikke. Han ydmyket deg og lot deg sulte. Så gav han deg manna, en mat som hverken du eller dine fedre kjente til. Slik ville han la deg forstå at mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som kommer fra Herrens munn. Glem ikke Herren din Gud, som førte deg ut av Egypt, av trellehuset. Han ledet deg gjennom den store, uhyggelige ørkenen, hvor det var giftslanger og skorpioner, gjennom et uttørret land hvor det ikke var vann. Og av hårde fjellet lot han vann strømme frem for deg. Han gav deg manna i ørkenen, en mat som dine fedre aldri hadde smakt. Slik lyder Herrens ord.

Salme 147
Omkved: Lovsyng Herren, Jerusalem.
Eller: Alleluja.

Lovsyng Herren, Jerusalem,
Sion, pris din Gud.
Han gjør dine dørstokker faste
og velsigner dine barn i ditt hus.

Han gir fred på dine landemerker
med beste hvete metter han deg.
Han sender sitt bud til jorden,
hastig løper hans ord.

Han forkynte sitt ord for Jakob,
gav Israel sine bud og dommer.
Slik gjorde han ikke mot andre folk,
dem gav han ingen lovbud.

Annen lesning 1 Korinterbrev 10, 16-17

Brødre, det takksigelsesbegeret vi velsigner, gir det oss ikke del i Kristi blod? Det brød vi bryter, gir det oss ikke del i Kristi legeme? Fordi der er ett brød, er vi også ett legeme, så mange som vi er, for alle har vi del i det ene brød. Slik lyder Herrens ord.

Allelujavers
Alleluja. Jeg er det levende brød, kommet fra himmelen, sier Herren, og den som spiser av det, skal leve i all evighet. Alleluja.

Evangelium Johannes 6.51-58

På den tid sa Jesus: Jeg er det levende brød, kommet fra himmelen; og den som spiser av det, skal leve i all evighet. Det brød som jeg gir, er da mitt eget legeme, hengitt for verdens liv." Jødene begynte da å diskutere med hverandre. "Hvordan," sa de, kan denne mann gi oss sitt eget legeme å spise?" Til dette svarte Jesus: Sann mitt ord! Dersom dere ikke spiser Menneskesønnens legeme og drikker hans blod, fins heller ikke liv i dere. Den som spiser mitt legeme og drikker mitt blod, han får evig liv, og ham vil jeg oppreise på den ytterste dag. For mitt legeme er virkelig naering, mitt blod er virkelig en drikk. Den som spiser mitt legeme og drikker mitt blod, han blir i meg, og jeg i ham. Som det er Faderen, den Levende, som har sendt meg, og som det er ham jeg har mitt liv fra, slik skal den som spiser meg, få sitt liv fra meg. Dette er da det brød som er kommet fra himmelen: Det er ikke som det deres fedre spiste i ørkenen, for de døde siden; men den som spiser dette brød, han skal leve i all evighet." Slik lyder Herrens ord.