DEN KATOLSKE KIRKES TEKSTREKKE


Tekster for festen for den hellige Treenighet - År A

Første lesning 2 Mos 34,4b-6.8-9

I de dager stod Moses tidlig opp og gikk opp på Sinai-fjellet, som Herren hadde sagt, og han hadde begge stentavlene med seg. Da steg Herren ned i en sky og gikk bort til ham. Og han ropte Herrens navn. Herren gikk forbi rett for øynene på ham og ropte: "Herren, Herren er en barmhjertig og nådig Gud, langmodig og rik på miskunn og sannhef!" Da falt Moses straks på kne, bøyde seg til jorden og tilbad. Han sa: "Herre, dersom jeg har funnet nåde hos deg, så gå med oss, Herre! Dette er nok et stivnakket folk, men du vil tilgi vår misgjerning og synd og gjøre oss til din eiendom. Slik lyder Herrens ord.

Daniel 3,52-56
Omkved: Opphøyet og priset i evighet!

Lovet være Herren, våre fedres Gud.
Lovet være ditt hellige og herlige navn.

Lovet være du i din herlighets tempel.
Lovet være du på din kongetrone.

Lovet være du som gransker dypene og troner over kjeruber.
Lovet være du over himmelens hvelv.

Annen lesning 2 Kor 13, 11-13
Brødre, vær glade, arbeid på å bli fullkomne, la dere vise til så skal kjærlighetens rette. Lev i enighet og fred med hverandre, og fredens Gud være med dere. Hils hverandre med et hellig kyss. Alle de hellige hilser dere. Vår Herre Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og Den Hellige Ånds samfunn være med dere alle. Slik lyder Herrens ord.

Allelujavers
Alleluja. Ære være Faderen og Sønnen og pen Hellige Ånd, Gud som er og som var og som kommer. .Alleluja.

Evangelium Joh 3,16-18

På den tid sa Jesus til Nikodemus: Så høyt elsket Gud verden, at han gav sin enbårne Sønn til pris - for å frelse fra undergang alle som tror på ham, og gi dem det evige liv i eie. Gud sendte jo sin Sønn til verden, ikke for å fordømme den, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Den som tror på ham, blir ikke dømt; men den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har villet tro på Guds enbårne Sønns navn. Slik lyder Herrens ord.