PREKEN 21. SØNDAG I KIRKEÅRET – ÅR B
ST PAUL KATOLSKE KIRKE, STAVANGER
27. AUGUST 2006


Min avskjedsmesse i St. Paul menighet i Bergen.

I dag er det akkurat 12 år siden jeg var her i St. Paul kirke for aller første gang – og det er nå min siste søndag her. Vi var for 12 år siden i ferd med å flytte til Bergen; min kone begynte akkurat da på Kunst og Håndverkskolen og jeg flyttet hit for godt noen måneder senere, etter at jeg noen måneder før hadde avsluttet min tjeneste som prest i den lutherske kirke.

Jeg husker denne messen spesielt godt, faktisk, pga dagens andre lesning fra Efeserbrevet: “Underordne dere under hverandre i ærefrykt for Kristus! De gifte kvinner skal underordne seg under mennene sine som under Herren selv. For mannen er kvinnens hode … etc. ... ” En vanskelig tekst å snakke om i vår tid, ikke særlig populær kan man trygt si. Presten min første gang i St Paul snakket meget “rundt” om denne teksten, for å ikke støte noen, vil jeg tro.

Selv skal jeg faktisk ikke nevne teksten i det hele tatt. Ikke fordi jeg er redd for å støte noen, og det er faktisk en veldig interessant tekst. Men jeg tar den ikke opp fordi den ikke snakker om søndagens tema, slik det ofte er tilfelle med søndagens andre lesning – denne som fortløpende går gjennom et av de nytestlamentlige brevene uten tanke for temaene til de andre tekstene den dagen.

Dagens tema er faktisk veldig tydelig, og første lesning og evangeliet uttrykker det ganske likt: Det er ikke lett å være en troende, det er ikke sikkert at mange her vil klare det. Hva med deg: Klarer du å ta til deg denne læren, klarer du å holde fast ved troen?

For å forstå bakgrunnen for dagens tema, er det viktig å legge merke til at det i dag er femte søndag på rad at vi leser evangeliet fra samme kapittel i Bibelen; det sjette kapittel i Johannesevangeliet. Vi har riktig nok ikke hørt alle disse tekstene i år, siden vi flere søndager har feiret andre fester.

Dette kapittelet hos Johannes er svært kjent, og det handler først og fremst om nattverden. Johannes har med svært lite av det som skjedde Skjærtorsdags kveld, i motsetning til de andre evangeliene, faktisk er det eneste han har med her fotvaskingen. Men i dette sentrale kapittel seks i evangeliet sitt legger han frem sin nattverdteologi.

Kapittelet begynner med fortellingen om brødunderet. Dette, eller disse, brødunderne nevnes også i de andre evangeliene, og underet viser både at Kristus har makt til å gjøre under, og at han her gjør et under for å hjelpe sultne mennesker – dernest viser han også at menneskene lever av mer enn bare brød.

I neste del av teksten leser vi at store menneskemengder følger etter Jesus fordi de har sett underet. Jesus er nokså kritisk til deres reaksjon, fordi – som han sier – de er opptatt av ham bare fordi de har fått mat i magen. Vi hører her om det behovet vi mennesker har for ikke bare vanlig brød, men også livets brød, som Kristus kan gi. Dette tekstavsnittet slutter med at Jesus sier: “Jeg er livets brød. Den som kommer til meg, skal ikke hungre, og den som tror på meg, skal aldri tørste.”

Deretter blir det mer og mer spenninger og kontroverser i teksten: Noen mennesker begynte å kritisere Jesus, og vi kan godt tenke oss denne kritikken fremført også i vår tid: “Hvem er du Jesus, som sier så store ting om deg selv. Vi kjenner deg, du er ikke noe mer enn oss andre!” Eller noen sa: “Hvordan kan du si at vi skal spise din kropp og drikke ditt blod. Dette er jo meningsløst, umulig og uhyrlig!”

Kritikken som kom frem den gangen lyder også i vår tid, på nesten samme måte. Men faktisk er dette et av kjernepunktene i katolsk tro, som mennesker uten tro ikke kan forstå, og som også noen protestantisk kirker fornekter – ikke Den norske kirke, som tror som oss katolikker at vi virkelig mottar Kristi legeme og tro i kommunionen. Og Jesus har ikke noe sans for denne kritikken; har slår rett og slett fast at den som ikke spiser ham ikke har liv i ham. Men “den som spiser av dette brød, skal leve til evig tid.”

I dag har vi hørt avslutningen av dette store kapittelet hos Johannes, som faktisk – ganske sjokkerende – konkluderer med at mange av Jesu etterfølgere vender seg bort fra ham, de forlater ham for godt. Også i vår tid vender mange mennesker seg bort fra den trossannhet som sier 1) at bare Jesus Kristus kan gi frelse – som har vært vanlig lære i alle kirker, men som nå bestrides av mange, og som vatikanet måtte bekrefte at Kirken står for i dokumentet Dominus Iesus fra år 2000 – og 2) at det er når vi mottar hans legeme og blod i den hellige kommunion at vi får del i dette livet – som alltid har vært katolsk tro, og som Jesus understreker så mange ganger i dette kapittelet hos Johannes.

Disse sannhetene møter motstand også i vår tid, og derfor er det meget passende at dagens evangelium avslutter slik:
Mange … som hørte dette sa da: “Dette er harde ord! Hvem kan høre på slikt?” ... Etter dette trakk mange av hans disipler seg tilbake og gikk ikke lenger omkring sammen med ham. Da spurte Jesus de tolv: “Vil også dere gå bort?” Men Simon Peter svarte: “Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord, og vi tror og vet at du er Guds Hellige.”

Det samme tema og den samme konklusjon hører vi i dagens første lesning fra avslutningen av Josvas bok, etter at Israelsfolket hadde vandret rundt i ørkenen i 40 år og endelig hadde kommet inn i Kanaans land:
Josva samlet alle Israels stammer i Sikem … og Josva talte til hele folket: Har dere imot å tjene Herren, så velg i dag hvem dere vil tjene … Jeg og min ætt, vi vil tjene Herren. Da svarte folket: “Det skal aldri skje at vi går bort fra Herren og dyrker andre guder! ... Også vi vil tjene Herren; for han er vår Gud.”

Denne samme utfordringen møter vi som er her i dag; vil vi fortsatt velge å tjene Herren, vil vi velge ham selv når det blir vanskelig, kanskje skandaløst å være en kristen, å være katolsk?

La oss når vi svarer positivt på disse spørsmålene overgi oss selv i Herrens hender, det er Han som gir oss den styrken vi trenger både i liv og i død. Og nettopp til oss sier Jesus disse ordene: “Den som spiser mitt legeme og drikker mitt blod, blir i meg og jeg i ham.” Og: “Den som spiser dette brød, skal leve i all evighet.”

I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn.